PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowa organizacja Wydziałów w siedzibie głównej GWSH w Katowicach

Drukuj

Decyzją Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek studiów Turystyka i Rekreacja został przeniesiony na WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, natomiast dla kierunków Fizjoterapia oraz Kosmetologia utworzony został nowy wydział o nazwie: WYDZIAŁ MEDYCZNY.

Zmiany te mają na celu lepsze dopasowanie profilu absolwenta GWSH do wymagań obecnego rynku pracy.

Turystyka i Rekreacja to kierunek, który przygotowuje absolwenta GWSH przede wszystkim do pracy w podmiotach branży turystycznej i hotelarskiej. Kształcąc dziś studentów tego kierunku zwracamy szczególną uwagę na biznesowy aspekt tego typu działalności realizując elementy programu z zakresu zarządzania, marketingu, logistyki, prawa, informatyki czy też planowania i innowacji.

Natomiast na kierunkach Fizjoterapia oraz Kosmetologia kształcimy specjalistów pod kątem pracy z pacjentami, zarówno we własnych gabinetach medycznych i salonach kosmetycznych, a także w placówkach szpitalnych i klinikach. Dołożymy wszelkich starań aby Wydział Medyczny GWSH stał się cenionym i prestiżowym ośrodkiem kształcącym specjalistów w zakresie Fizjoterapii oraz Kosmetologii, a w przyszłości również specjalistów z zakresu innych dyscyplin medycznych. 

Jesteśmy przekonani, że wprowadzone dziś zmiany pozytywnie wpłyną na postrzeganie absolwentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej przez ich przyszłych pracodawców.

Rektor GWSH, prof. Krzysztof Szaflarski

 

Zgodnie z nowym porządkiem organizacyjnym, obecny podział Wydziałów wraz z przypisaniem do nich określonych kierunków, w siedzibie głównej GWSH w Katowicach przedstawia się następująco:

Wydział Zarządzania GWSH:

 • Zarządzanie
 • Finanse i Rachunkowość
 • Turystyka i Rekreacja
 • Prawo
 • Administracja
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Informatyka
 • Psychologia
 • Pedagogika

Wydział Medyczny GWSH:

 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+