Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Nowa organizacja Wydziałów w siedzibie głównej GWSH w Katowicach

Drukuj

Decyzją Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek studiów Turystyka i Rekreacja został przeniesiony na WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, natomiast dla kierunków Fizjoterapia oraz Kosmetologia utworzony został nowy wydział o nazwie: WYDZIAŁ MEDYCZNY.

Zmiany te mają na celu lepsze dopasowanie profilu absolwenta GWSH do wymagań obecnego rynku pracy.

Turystyka i Rekreacja to kierunek, który przygotowuje absolwenta GWSH przede wszystkim do pracy w podmiotach branży turystycznej i hotelarskiej. Kształcąc dziś studentów tego kierunku zwracamy szczególną uwagę na biznesowy aspekt tego typu działalności realizując elementy programu z zakresu zarządzania, marketingu, logistyki, prawa, informatyki czy też planowania i innowacji.

Natomiast na kierunkach Fizjoterapia oraz Kosmetologia kształcimy specjalistów pod kątem pracy z pacjentami, zarówno we własnych gabinetach medycznych i salonach kosmetycznych, a także w placówkach szpitalnych i klinikach. Dołożymy wszelkich starań aby Wydział Medyczny GWSH stał się cenionym i prestiżowym ośrodkiem kształcącym specjalistów w zakresie Fizjoterapii oraz Kosmetologii, a w przyszłości również specjalistów z zakresu innych dyscyplin medycznych. 

Jesteśmy przekonani, że wprowadzone dziś zmiany pozytywnie wpłyną na postrzeganie absolwentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej przez ich przyszłych pracodawców.

Rektor GWSH, prof. Krzysztof Szaflarski

 

Zgodnie z nowym porządkiem organizacyjnym, obecny podział Wydziałów wraz z przypisaniem do nich określonych kierunków, w siedzibie głównej GWSH w Katowicach przedstawia się następująco:

Wydział Zarządzania GWSH:

 • Zarządzanie
 • Finanse i Rachunkowość
 • Turystyka i Rekreacja
 • Prawo
 • Administracja
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Informatyka
 • Psychologia
 • Pedagogika

Wydział Medyczny GWSH:

 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+