PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowa inwestycja GWSH

Drukuj

Rozpoczęły się prace przy tworzeniu Centrum Symulacji Medycznych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. To początek nowej jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.

Symulacja medyczna to dziś najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach już niebawem będzie kształciła studentów w warunkach odzwierciedlających szpitalną rzeczywistość. Dzięki funduszom unijnym, nasza Uczelnia utworzy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku Pielęgniarstwo prowadzonego na Wydziale Medycznym GWSH. Właśnie ruszyły prace (2 lipca) remontowe, dzięki którym, jedno piętro budynku B Uczelni, będzie zamienione w CSM. 

- To dla nas bardzo ważny moment, na który długo czekaliśmy – przyznaje Barbara Błaszkiewicz, kierownik CSM oraz Prodziekan ds. kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. - Obecnie technika stwarza nam nowe możliwości kształcenia kadr medycznych. Jeszcze chwila i będziemy mogli z nich korzystać w naszej Uczelni – dodaje prodziekan. 

Studenci będą się tu uczyć postępowania z pacjentami, doskonalić praktyczne umiejętności radzenie sobie w różnych medycznych sytuacjach. – Nasz absolwent będzie miał szansę przećwiczyć wiele czynności tyle razy, aby opanować je do perfekcji. Z korzyścią dla pacjentów - zaznacza Barbara Błaszkiewicz. 

Co znajdzie się w CSM? 

- Sala symulacji wysokiej wierności dla pielęgniarstwa, sale symulacji niskiej wierności do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, ćwiczeń z pacjentami symulowanymi, pracownia umiejętności technicznych oraz sala do egzaminów metoda OSCE – wymienia pani prodziekan. Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych GWSH będą prowadzone również na symulatorach czyli fantomach imitujących dorosłych pacjentów, dzieci i noworodki. Dzięki współczesnej technice symulatory można ożywić. Co to oznacza? - Symulator może się z nami komunikować, może krzyczeć, kaszleć, zgłaszać dolegliwości bólowe, otwierać oczy, płakać, w naczyniach symulatora może płynąć sztuczna krew, serce może pracować w różnych rytmach, jakie zaprogramujemy – wyjaśnia Barbara Błaszkiewicz. To bardzo ważne. Student pielęgniarstwa musi być opanowany i cierpliwy. Oprócz ćwiczeń na symulatorach studenci będą uczestniczyć w zajęciach z pacjentem - aktorem, osobą, która będzie pozorować osobę poszkodowaną. Dzięki tym zajęciom student będzie mógł się nauczyć zasad komunikowania się z pacjentem w różnych sytuacjach.

Przystosowanie i przygotowanie Centrum potrwa trzy miesiące. - Październik 2018 to data otwarcia Centrum i rozpoczęcia w nim zajęć testowych – zapewnia Marta Adamczyk, dyrektor ds. organizacji i rozwoju GWSH. - Zajęcia testowe to normalna procedura. Aby można było rozpocząć kształcenie tradycyjne, z nowymi metodami muszą zapoznać się wykładowcy, technicy, muszą powstać scenariusze pracy. Dyrektor Adamczyk zaznacza, że studenci II roku Pielęgniarstwa w GWSH zdążą trenować w nowym Centrum. – To, co jednak dla nas jest bardzo istotne, to fakt, że będziemy przeprowadzać egzaminy wg. Metody OSCE. Niebawem będzie to wymóg Ministerstwa Zdrowia – dodaje Marta Adamczyk. 

Poniżej wizualizacja Centrum Symulacji Medycznych w GWSH. 
Więcej informacji na: http://www.gwsh.pl/csm/


logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+