PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

dr Aleksandra Stopová Kozioł moderatorem debaty

Drukuj

Nasz pracownik, dr Aleksandra Stopová Kozioł, moderatorem trzeciego panelu konferencji organizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Procedury chore na covid. Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i administracyjną.

 

Dnia 1 lipca w Warszawie dr Aleksandra Stopová Kozioł w ramach konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Procedury chore na covid. Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i administracyjną moderowała panel trzeci dotyczący zmian w postępowaniu sądowo administracyjnym i administracyjnym. Prelegentami byli pracownicy Biura RPO, adwokaci a także sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w tym jego prezes, jak również prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. Dr Aleksandra Stopová Kozioł otwierając dyskusję prelegentów w trzecim panelu, wskazała na historyczne źródło ukonstytuowania sądów administracyjnych, jakim było pojawienie się zasady państwa prawa w wieku XIX. Moderatorka przypomniała, że istotą sądownictwa administracyjnego jest kontrola administracji publicznej i ochrona praw obywateli. Rola sądów administracyjnych w umacnianiu zasad demokratycznego państwa prawnego okazała się szczególnie istotna w ostatnich miesiącach, kiedy to przyszło sądom administracyjnym mierzyć się z rozstrzyganiem sporów w sprawach nakładanych kar przez Sanepid na podstawie rozporządzeń.

Dr Aleksandra Stopová Kozioł jest adiunktem w Katedrze Prawa i Administracji a także czynnym adwokatem.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+