PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

dr Aleksandra Stopová Kozioł moderatorem debaty

Drukuj

Nasz pracownik, dr Aleksandra Stopová Kozioł, moderatorem trzeciego panelu konferencji organizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Procedury chore na covid. Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i administracyjną.

 

Dnia 1 lipca w Warszawie dr Aleksandra Stopová Kozioł w ramach konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Procedury chore na covid. Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i administracyjną moderowała panel trzeci dotyczący zmian w postępowaniu sądowo administracyjnym i administracyjnym. Prelegentami byli pracownicy Biura RPO, adwokaci a także sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w tym jego prezes, jak również prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. Dr Aleksandra Stopová Kozioł otwierając dyskusję prelegentów w trzecim panelu, wskazała na historyczne źródło ukonstytuowania sądów administracyjnych, jakim było pojawienie się zasady państwa prawa w wieku XIX. Moderatorka przypomniała, że istotą sądownictwa administracyjnego jest kontrola administracji publicznej i ochrona praw obywateli. Rola sądów administracyjnych w umacnianiu zasad demokratycznego państwa prawnego okazała się szczególnie istotna w ostatnich miesiącach, kiedy to przyszło sądom administracyjnym mierzyć się z rozstrzyganiem sporów w sprawach nakładanych kar przez Sanepid na podstawie rozporządzeń.

Dr Aleksandra Stopová Kozioł jest adiunktem w Katedrze Prawa i Administracji a także czynnym adwokatem.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+