Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

„Nauki Zarządzania – wczoraj, dziś, jutro”

Drukuj

JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski wziął udział w VIII dorocznej Konferencji Zagranicznej dla Polskich Profesorów Nauk Organizacji i Zarządzania zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Tegoroczna edycja konferencji była wyjątkowa. Naukowcy zadedykowali ją zmarłemu w lutym br. pomysłodawcy całości przedsięwzięcia – Profesorowi zw. dr hab. dr h.c. mult. Januszowi Teczke, Kierownikowi Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prof. zw. dr hab. dr h.c. mult. Janusz Teczke w 2011 roku zapoczątkował cykl konferencji będących zagranicznymi spotkaniami polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania.

Dzięki corocznym spotkaniom do tej pory udało się zaprezentować polski dorobek naukowy w dziedzinie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu, w wielu krajach w tym m.in. w Hiszpanii, Kazachstanie, RPA, Mołdawii, Gruzji, Rosji i na Węgrzech.Tegoroczna VIII już edycja wspomnianej konferencji nosząca tytuł "Nauki Zarządzania – wczoraj, dziś, jutro" odbyła się 7-8.09 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

Rektor GWSH Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym „znaczeniu umiędzynarodowienia dla procesu edukacji”. W panelu uczestniczyli także Prof. dr hab. Szymon Cyfert z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Prof. dr hab. Piotr Wachowiak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Moderatorem w dyskusji był dr Krzysztof Machaczka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Konferencji towarzyszyła również uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Prof. zw. dr hab. dr h.c. mult. Janusza Teczke, którego imieniem nazwano jedną z sal Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

 

Panel dyskusyjny z udziałem od lewej prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. dr hab. Piotr Wachowiak oraz prowadzący panel dr Krzysztof Machaczka.

 

Moment uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej 

 

Tablica pamiątkowa 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+