PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nauka bez granic: Profesorowie Andrzej Bisztyga i Stefan Dyrka uhonorowani tytułem Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Kunayeva w Ałmaty

Drukuj

Dnia 29 kwietnia 2024 roku w budynku Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach miała miejsce uroczystość wręczenia najwyższych akademickich tytułów honorowych - doktoratów Honoris Causa Uniwersytetu Kunayeva w Ałmaty w Kazachstanie. W tych doniosłych chwilach uczczono wybitne osiągnięcia naukowe i edukacyjne prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Bisztygi oraz prof. nadzw. dr Stefana Dyrki, których niezachwiane oddanie sprawie nauki i edukacji przynosi inspirację dla przyszłych pokoleń.

Uroczystość otworzyła JM Rektor AG, dr Marta Adamczyk, która w swoim przemówieniu podkreśliła wagę międzynarodowej współpracy oraz roli, jaką w jej rozwijaniu odgrywają laureaci. Profesor Andrzej Bisztyga oraz Profesor Stefan Dyrka zostali uhonorowani w uznaniu za ich znaczący wkład w rozwój naukowy i kulturalny zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

W trakcie ceremonii głos zabrała również Prorektor Uniwersytetu Kunayeva w Ałmaty prof. Gulnara Alibaeva, wyrażając uznanie i gratulacje dla Profesorów AG. Jej przemówienie wzbogaciło uroczystość o perspektywę międzynarodowej współpracy i wpływu nauki na zbliżenie różnych kultur i społeczeństw.

 

W uroczystości udział wzięła Prorektor ds. kształcenia AG, dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG, Prorektor ds. Organizacji i rozwoju AG, Adam Szaflarski, Prodziekan ds. kierunków Prawo oraz Administracja AG, dr Katarzyna Płonka-Bielenin, prof. AG, Prodziekan ds. organizacyjnych AG, Barbara Szaflarska.

Po części oficjalnej odbyło się seminarium naukowe pt. „Współpraca naukowa między ośrodkami akademickimi Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Kazachstanu”, które stanowiło platformę dla dalszej wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami z Polski i Kazachstanu, dając dowód na to, że nauka nie zna granic.

Uroczystość była okazją do podkreślenia znaczenia współpracy międzynarodowej oraz do uhonorowania zasług wybitnych naukowców, których praca nieustannie przekracza granice wiedzy, otwierając nowe ścieżki dla kolejnych odkryć i innowacji.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+