Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z udziałem Wykładowców GWSH

Drukuj

W dniach 22-23 września 2018r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego” zorganizowana przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

Międzynarodowa Konferencja na Uczelni Łazarskiego była prestiżowym i doniosłym naukowo wydarzeniem, w którym aktywnie uczestniczyli pracownicy naukowi Katedry Prawa i Administracji GWSH. Wśród nich zaleźli się m.in.: dr Katarzyna Płonka-Bielenin (prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja) oraz dr Aleksandra Stopova-Kozioł.  

 

 Dr Katarzyna Płonka-Bielenin na sesji zatytułowanej „Praktyka tworzenia prawa” przedstawiła referat pt. „Gminne akty prawa miejscowego wydawane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wnioski i postulaty”.

 Dr Aleksandra Stopova-Kozioł podczas sesji zatytułowanej „Praktyka tworzenia prawa” zaprezentowała wystąpienie pt. „Zasada autonomii prawa unii i jej wpływ na powstanie nowych norm prawnych oraz instytucji unijnych. Uwag kilka o wpływie założeń ideologicznych na prawo”.

 

Nasza kadra stanowiła dobrze postrzeganą część grona ponad 50 uczestników. Pobyt na konferencji był znakomitą okazją do nawiązania kontaktów naukowych na poziomie międzynarodowym.  

Tekst: dr Katarzyna Płonka-Bielenin 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+