PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pracownicy Akademii Górnośląskiej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Brnie

Drukuj

W dniach 11-12 września 2023 roku w Brnie w Czechach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Interaction of Law and Economics: Sustainable Development, zorganizowana przez Wydział Biznesu i Zarządzania Politechniki w Brnie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka. W konferencji wzięły udział dr Anna Staszewska z Katedry Turystyki AG oraz dr Katarzyna Płonka-Bielenin z Katedry Prawa i Administracji AG.

Głównym celem konferencji było stworzenie eksperckiej platformy wymiany pomysłów i opinii pomiędzy naukowcami oraz praktykami w zakresie nowych trendów i rozwoju prawa, ekonomii, biznesu oraz przedsiębiorczości z perspektywy wyzwań zrównoważonego rozwoju. Zwieńczeniem wydarzenia będzie publikacja wygłoszonych poglądów i opinii.

Podczas konferencji dr Anna Staszewska oraz dr Katarzyna Płonka-Bielenin wygłosiły referat pt. „Assumptions and Consequences of the Introduction the European Green Deal”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie do udziału w tak ważnym i prestiżowym wydarzeniu.

            

Konferencja Interaction of Law and Economics: Sustainable Development jest efektem połączenia dwóch ważnych i uznanych konferencji naukowych: 19. Międzynarodowej Konferencji Perspektywy Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości (19th International Conference Perspectives of Business and Entrepreneurship Development) oraz XXII Doroczna Konferencja Międzynarodowego Centrum Badań nad Finansami Publicznymi i Prawem Podatkowym – Perspektywy Prawa (22nd Annual Conference of the International Center of Public Finance and Tax Law Research – Perspectives of Law).

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+