PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Reprezentacja GWSH w Sejmie RP

Drukuj

Pracownicy i Studenci GWSH uczestnikami sejmowej konferencji o prawach człowieka.

W dniach 18-19 kwietnia 2016 r. w Sejmie RP odbyła się VIII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50. rocznicy podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka  oraz 35. rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie. Kontekst uniwersalny - specyfika regionalna - uwarunkowania realizacyjne”. Konferencja była doniosłym naukowo i prestiżowym wydarzeniem, w którym licznie i aktywnie wzięli udział pracownicy naukowi GWSH, głównie z Katedry Prawa i Administracji GWSH. Inicjatorem konferencji i jej kierownikiem naukowym jest pracownik Katedry Prawa i Administracji naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia - Marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Z kolei Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga wygłosił na sesji plenarnej referat pt. „Charakterystyka afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka. Geneza, instytucje, specyfika” oraz przewodniczył  II sesji plenarnej dotyczącej praktyki ochrony praw człowieka w Afryce i instrumentów jej międzynarodowego wsparcia. Podkreślić należy również istotny udział Kierownika Katedry Socjologii prof. zw. dr hab. Janusza Sztumskiego, który wygłosił na sesji plenarnej referat pt. „Urzeczywistnianie praw człowieka i obywatela w Afryce po zakończeniu jej dekolonizacji” oraz przewodniczył sesji plenarnej dotyczącej problemów ochrony praw człowieka w Afryce.

W ramach paneli referaty przedstawili kolejni pracownicy Katedry Prawa i Administracji GWSH, a to: prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia: „Partnerstwo dla demokracji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Maroka”, prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja GWSH dr Tomasz Moll oraz adw. Michał Pyrzowski: „Prawa człowieka a powiatowe przepisy porządkowe”, dr Katarzyna Płonka-Bielenin: „Bezpieczeństwo publiczne jako podstawowe zadanie administracji a ochrona praw i wolności jednostki”, dr Aleksandra Stopova-Kozioł: „Problem klauzuli porządku publicznego a uznawanie orzeczeń w sprawach transgranicznych w ramach UE”, dr Bogusław Przywora: „Prawa i wolności człowieka i obywatela w Konstytucji Maroka”. Referat pt. „Stosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście ochrony praw człowieka” przedstawiła również mgr Ewelina Bachera. Gościem konferencji był także Adw. Aleksander Jachimowicz.

Nasza naukowa reprezentacja stanowiła dobrze postrzeganą część grona, zorganizowanej z ogromnym rozmachem, uczestników konferencji, która objęła 4 sesje plenarne, szesnaście paneli oraz około 250 uczestników. Pozdrowienia do organizatorów i uczestników konferencji wystosował JM Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski. Nasza Uczelnia od kilku lat aktywnie współpracuje przy organizacji kolejnych edycji prawnoczłowieczych, sejmowych konferencji.

W konferencji w charakterze słuchaczy wzięli także udział studenci – członkowie Koła Naukowego Prawa i Administracji działającego przy Katedrze Prawa i Administracji, a to państwo: Kamil Cholerzyński, Dariusz Karkoszka, Maksym Kuczyński, Katarzyna kostrzewa, Damian Libertowski oraz Martyna Stejskal . Członkowie Koła i Administracji wraz z dr Bogusławem Przyworą odwiedzili także siedzibę Trybunału Konstytucyjnego.

 

Prof. Andrzej Bisztyga przedstawia referat o genezie i specyfice afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka. Za stołem prezydialnym prof. Jerzy Jaskiernia, prof. Janusz Sztumski (GWSH) oraz prof. Wojciech Saletra (Dziekan WPAiZ UJK). Sala Kolumnowa Sejmu.

 

Prof. Andrzej Bisztyga, dr Bogusław Przywora, dr Katarzyna Płonka Bielenin, prodziekan dr Tomasz Moll, studenci - członkowie Koła Naukowego Prawa i Administracji GWSH oraz goście sejmowej konferencji, Nowy Dom Poselski.

 

Prof. Murat Tumay, Medeniyet University, Turcja; prof. Erbol Beisov - dziekan Wydziału Prawa w Tałdy Korganie, Kazachstan; prof. Andrzej Bisztyga - Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH, prof.  Damir Digay - prodziekan Wydziału Prawa w Tałdy Korganie, Kazachstan w kuluarach obrad, przed salą im. Kazimierza Pużaka.

 

Członkowie Koła Naukowego Prawa i Administracji oraz dr Bogusław Przywora z Katedry Prawa i Administracji GWSH w Trybunale Konstytucyjnym. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+