PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konkursy na Dziekanów ds. kierunków studiów

Drukuj

Zarządzeniem z dnia 21 maja 2024 r. Rektor Akademii Górnośląskiej ogłasza konkursy na Dziekanów ds. kierunków, na kadencję od 1 października 2024 r. do 30 września 2026 r.

Termin składania dokumentów zaczyna się w dniu 22 maja 2024 r. i kończy się w dniu 17 czerwca 2024 r.

Ogłoszenia konkursowe wraz z wymaganiami, do pobrania poniżej.

Zapraszamy do udziału!


Zainteresowani kandydaci mogą składać dokumenty w terminie do dnia 17.06.2024 r.

  • w Biurze Rektora, w siedzibie Uczelni: ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice, pokój 212 (2p.), w godz. 8.00 - 16.00. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Dziekana ds. kierunku ... Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”;
  • mailowo, na adres: rektor@akademiagornoslaska.pl z tytułem wiadomości: „Konkurs na stanowisko Dziekana ds. kierunku ... Akademii Górnośląskiej”.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+