Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2019/2020

Drukuj

Konkurs jest skierowany do osób, które w tym roku obroniły pracę dyplomową lub rozprawę doktorską

Parlament Studentów RP, ogłasza konkurs na najlepsza pracę dyplomową roku akademickiego 2019/2020 o tematyce:

  • Innowacyjne rozwiązania wdrażane do gospodarki
  • Nauka na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)
  • Edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe

Absolwenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich a także studiów doktoranckich mogą samodzielnie nadsyłać zgłoszenia do konkursu do 1 listopada br. Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły konkursu i zgłoszenia na www.konkurs.psrp.org.pl/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+