PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Finanse i Rachunkowość w teorii i praktyce

Drukuj

W dniu 12 grudnia 2016r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat „Finanse i rachunkowość w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej”.

Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Rachunkowości i Finansów GWSH pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach oraz Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach. Aktywny udział w konferencji wzięli przedstawiciele środowisk akademickich oraz praktycy chcący podzielić się swoimi doświadczeniami, pragnący podjąć dyskusję o nowych koncepcjach i rozwiązaniach w obszarze finansów i rachunkowości. Wydarzenie to zapoczątkowało cykl konferencji pt.„Finanse i rachunkowości w teorii i praktyce”.
Po powitaniu gości i oficjalnym otwarciu konferencji przez przedstawicieli Władz Uczelni Dziekana ds. badań i rozwoju naukowego doc. dr Jacka Pykę oraz Prodziekana ds. kierunku studiów Finanse i Rachunkowość dr Krystynę Barczyk uczestnicy wzięli udział w pierwszej z zaplanowanych sesji – sesji plenarnej.
Prowadzący sesję prof. nzw. dr hab. Józef Pfaff po krótkim wprowadzeniu przekazał głos prelegentom:• prof. nzw dr hab. Grażynie Ancyparowicz na temat „Cel inflacyjny w polityce monetarnej NBP, czyli w jaki sposób bank centralny wpływa na koniunkturę w gospodarce,• prof. zw. dr hab. Januszowi Wywiał na temat „Weryfikacji hipotez w audycie finansowym”.
• prof. zw. dr hab. Gabrieli Łukasik na temat „Konkurencyjności rynku obligacji w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa”.

W kolejnej części konferencji uczestnicy mieli do wyboru możliwość udziału w czterech sesjach tematycznych. Trwające równolegle sesje drugą i trzecią poprowadzili prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik oraz prof. nzw. dr hab. Józef Pfaff a następnie sesję czwartą i piątą prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot i dr Barbara Otte. Każda z pięciu sesji konferencji zakończona została dyskusją uczestników. Referaty z wystąpień prelegentów konferencji zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Na zakończenie konferencji wszyscy jej uczestnicy wzięli udział w ogólnym podsumowaniu poruszonych zagadnień konferencji. Pozytywny odbiór konferencji potwierdziły pytania uczestników o kontynuację konferencji i termin kolejnej jej edycji.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+