Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Finanse i Rachunkowość w teorii i praktyce

Drukuj

W dniu 12 grudnia 2016r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat „Finanse i rachunkowość w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej”.

Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Rachunkowości i Finansów GWSH pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach oraz Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach. Aktywny udział w konferencji wzięli przedstawiciele środowisk akademickich oraz praktycy chcący podzielić się swoimi doświadczeniami, pragnący podjąć dyskusję o nowych koncepcjach i rozwiązaniach w obszarze finansów i rachunkowości. Wydarzenie to zapoczątkowało cykl konferencji pt.„Finanse i rachunkowości w teorii i praktyce”.
Po powitaniu gości i oficjalnym otwarciu konferencji przez przedstawicieli Władz Uczelni Dziekana ds. badań i rozwoju naukowego doc. dr Jacka Pykę oraz Prodziekana ds. kierunku studiów Finanse i Rachunkowość dr Krystynę Barczyk uczestnicy wzięli udział w pierwszej z zaplanowanych sesji – sesji plenarnej.
Prowadzący sesję prof. nzw. dr hab. Józef Pfaff po krótkim wprowadzeniu przekazał głos prelegentom:• prof. nzw dr hab. Grażynie Ancyparowicz na temat „Cel inflacyjny w polityce monetarnej NBP, czyli w jaki sposób bank centralny wpływa na koniunkturę w gospodarce,• prof. zw. dr hab. Januszowi Wywiał na temat „Weryfikacji hipotez w audycie finansowym”.
• prof. zw. dr hab. Gabrieli Łukasik na temat „Konkurencyjności rynku obligacji w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa”.

W kolejnej części konferencji uczestnicy mieli do wyboru możliwość udziału w czterech sesjach tematycznych. Trwające równolegle sesje drugą i trzecią poprowadzili prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik oraz prof. nzw. dr hab. Józef Pfaff a następnie sesję czwartą i piątą prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot i dr Barbara Otte. Każda z pięciu sesji konferencji zakończona została dyskusją uczestników. Referaty z wystąpień prelegentów konferencji zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Na zakończenie konferencji wszyscy jej uczestnicy wzięli udział w ogólnym podsumowaniu poruszonych zagadnień konferencji. Pozytywny odbiór konferencji potwierdziły pytania uczestników o kontynuację konferencji i termin kolejnej jej edycji.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+