Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Konferencja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Drukuj

W dniach 12-13 czerwca 2014r., dr n. prawnych Katarzyna Płonka-Bielenin i dr n. prawnych Tomasz Moll reprezentowali GWSH na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Jednostki pomocnicze gmin w polskim systemie samorządowym”.

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin wygłosiła referat pt. „Akty organów gminy w zakresie tworzenia jednostek pomocniczych”. Natomiast dr Tomasz Moll wygłosił referat pt. „Tworzenie jednostek pomocniczych - problematyka prawna”.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii. Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Politologii UZ prof. dr hab. Ryszard Zaradny, a prowadził prof. dr hab. Jarosław Macała. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane przez wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+