Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Konferencja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Drukuj

W dniu 3 czerwca 2016r., dr Katarzyna Płonka-Bielenin, dr Tomasz Moll i mgr Ewelina Bachera reprezentowali Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową na Świętokrzyskiej Uniwersyteckiej Konferencji Penitencjarnej nt. Diversion w perspektywie penitencjarnej.

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin wygłosiła referat pt. „Sankcje karne za nieprzestrzeganie gminnych przepisów porządkowych”,  

Dr Tomasz Moll wygłosił referat pt. „Skutki prawne związane z naruszeniem dyspozycji art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym”,

Mgr Ewelina Bachera  wygłosiła referat pt. „Zarządzenie zawieszenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności a wpływ na osadzonych”.  

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki. Patronat Honorowy sprawowały Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka, Humanistic Scientific Fascicles Human Rights.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+