PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Drukuj

W dniu 3 czerwca 2016r., dr Katarzyna Płonka-Bielenin, dr Tomasz Moll i mgr Ewelina Bachera reprezentowali Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową na Świętokrzyskiej Uniwersyteckiej Konferencji Penitencjarnej nt. Diversion w perspektywie penitencjarnej.

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin wygłosiła referat pt. „Sankcje karne za nieprzestrzeganie gminnych przepisów porządkowych”,  

Dr Tomasz Moll wygłosił referat pt. „Skutki prawne związane z naruszeniem dyspozycji art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym”,

Mgr Ewelina Bachera  wygłosiła referat pt. „Zarządzenie zawieszenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności a wpływ na osadzonych”.  

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki. Patronat Honorowy sprawowały Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka, Humanistic Scientific Fascicles Human Rights.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+