Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

O kluczowych problemach polskiej nauki

Drukuj

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 26-27 stycznia odbyła się Konferencja Programowa przed Narodowym Kongresem Nauki.

Konferencję, w imieniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. Andrzeja Kowalczyka otworzył Prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów prof. Ryszard Koziołek.

Podczas Kongresu dyskutowano m.in. o wypracowaniu założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Głos w tej sprawie podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” zabrał m.in. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Ze szczególną uwagą wypowiadał się on o roli habilitacji jako gwaranta wysokiej jakości pracy naukowej.

Wizyta ministra Gowina w Katowicach była czwartym z cyklu spotkań poprzedzających Narodowy Kongres Nauki. Wydarzenie ma się odbyć we wrześniu w Krakowie.

Organizatorami Konferencji było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wzięli w nim udział rektorzy i przedstawiciele śląskich uczelni, m.in. Rektor GWSH, prof. Krzysztof Szaflarski. 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+