Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Konferencja Profesorów Nauk o Zarządzaniu

Drukuj

Ogólnopolska Konferencja Profesorów Nauk o Zarządzaniu pod tytułem: „Strategiczne zarządzanie organizacjami – problemy badawcze i praktyczne”.

W dniach 16 i 17 listopada 2017 roku odbyła się 18-ta edycja Konferencji Profesorów nauk o Zarządzaniu. Jak co roku, konferencja objęta była patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. W konferencji uczestniczyli profesorowie i kierownicy katedr zarządzania z Uniwersytetów Ekonomicznych w: Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a także z SGH w Warszawie i Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczestnicy konferencji wygłaszali referaty i dyskutowali nt. problemów badawczych i praktycznych związanych ze strategicznym zarządzaniem organizacjami.

Podsumowaniem konferencji będzie publikacja artykułów i treści podejmowanych dyskusji nad najistotniejszymi zagadnieniami oraz problemami badawczymi i praktycznymi w zakresie strategicznego zarządzania organizacjami.

 

 
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+