Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Konferencja online GWSH – WPiA UMCS

Drukuj

W dniu 12 grudnia br, dr Bogusław Przywora reprezentował GWSH na zorganizowanej w systemie on-line ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Aktualne problemy prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego”.

Wygłosił na niej referat pt. „Konstytucyjne problemy służby cywilnej”.

Organizatorem konferencji był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane dzięki uprzejmości redakcji „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” - znanego prawniczego periodyku koncentrującego się na zagadnieniach z zakresu prawa konstytucyjnego.

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+