Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Doktoranci i Młodzi naukowcy spotkali się w GWSH

Drukuj

21 października br. obyła się w GWSH I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Naukowców pt.: „Kierunki badań w naukach o zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy”.

Celem konferencji było zaprezentowanie metodyki badań własnych oraz doświadczeń wynikających z dotychczasowej pracy naukowej, wymiana poglądów na bazie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat współczesnych nurtów i kierunków badawczych w zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy, integracja środowiska naukowego doktorantów i młodych naukowców w dyscyplinie zarządzania.

Powitania uczestników oraz oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Rektor GWSH - prof. n. dr hab. Krzysztof Szaflarski oraz Dziekan Wydziału Zarządzania GWSH prof. zw. dr hab. Ryszard Janikowski.

Gościem konferencji był prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, który przeprowadził wykład pt.: Aktualne kierunki badań w naukach o zarządzaniu oraz prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok, który wygłosił prelekcję Metodologia badań w naukach o zarządzaniu.

Ponadto, obecnością swą zaszczycili nas również prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka – przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji oraz prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki reprezentujący Politechnikę Warszawską.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele publicznych i niepublicznych uczelni z całej Polski. Szczególną atencją uczestników cieszyła się przyjęta formuła Konferencji, która umożliwiała wymianę poglądów, prowadzenie dyskursu oraz doskonalenie warsztatu metodologicznego doktorantów. Po każdym wygłoszeniu referatu prowadzono dyskusję. Prelegent mógł liczyć na komentarz profesorski oraz życzliwą i konstruktywną ocenę obecnych uczestników.

Referaty uczestników zostały zaprezentowane w trakcie dwóch sesji:  

 • Sesja pierwsza
  - mgr Katarzyna Cyz : Współpraca biznesowa na styku kultur. Szwedzi w Chile: studium przypadków, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  - mgr inż. Janusz Stańczak: Zarządzanie projektami informatyzacji uczelni publicznej, Politechnika Warszawska – Centrum Informatyzacji
  - mgr inż. Andrzej Zajkowski: Model doskonalenia jakości usług teleinformatycznych w uczelni publicznej, Politechnika Warszawska – Centrum Informatyzacji
  - dr Rafał Tyszkiewicz: Rola Network Marketingu w kształtowaniu relacji z klientami, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 •   Sesja druga
  - mgr Iwona Kapustka: Innowacje w zarządzaniu publicznym, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  - mgr Mateusz Kopera: Planowanie w jednostkach budżetowych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  - mgr Adam Pander: E-mail jako narzędzie zarządzania publicznego na poziomie gminy, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  - mgr inż. Kamil Karski: Wykorzystanie narzędzi SEO/SEM w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Efektem konferencji będzie polskojęzyczna monografia naukowa dostępna w naszym Wydawnictwie

Kontynuując sukces I edycji, już dziś zapraszamy na II Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców w 2017r. 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+