PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”

Drukuj

Już 30 maja zapraszamy na regionalną konferencję w ramach kampanii społecznej „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” i JM Rektor GWSH w Katowicach zapraszają przedstawicieli: instytucji państwowych; władz samorządowych, wydziałów edukacji, OPS-u, OIK-u; terenowych Delegatur Śląskiego Kuratorium Oświaty; organizacji pozarządowych; szkolnictwa wyższego; opieki zdrowotnej, nauczycieli i pedagogów na

Regionalną konferencję w ramach kampanii społecznej  

"Moje Bezpieczne(?) Dziecko"

 dotyczącą problematyki najpoważniejszych zagrożeń dla dzieci ze strony osób dorosłych, która  

odbędzie się 30 maja 2016  

w auli Wydziału Zamiejscowego GWSH, ul. Księcia Leszka 3 w Żorach.  

Cel konferencji:

- zapoznanie z problematyką bezpieczeństwa dzieci w kontakcie z osobą dorosłą (w tym zagadnienie dot. wykorzystania seksualnego);
- prezentacja kampanii;
- pozyskanie partnerów do dalszych działań w ramach kampanii (szkolnictwo, służba zdrowia, profilaktycy społeczni Policji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji stowarzyszeń i ośrodków interwencji kryzysowej itp.  

Konferencja regionalna jest przedsięwzięciem podjętym w ramach kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" przewidzianej na lata 2016-2018, a podejmującej problem wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej i handlu ludźmi.  

Kolejne nasze działania będą obejmować szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych i materiałów dydaktycznych w tym kolorowanki "Sznupek vs Obcy", komiksu Teatrzyku Kamishibai, poradników dla nauczycieli i rodziców, strony internetowej „mojebezpieczne?dziecko”, fanpage'u projektu, filmu edukacyjnego dla opiekunów i rodziców poruszającego tematykę wykorzystania seksualnego dzieci, filmu edukacyjnego dla dzieci ze Sznupkiem uczącym bezpiecznych zachowań.

PROGRAM KONFERENCJI
12.30-13.00  Rejestracja uczestników  
13.00-13.15  Rozpoczęcie konferencji  
13.15-13.45  Aleksandra Kruszyńska – psycholog, nauczyciel-konsultant ROM-E Metis  Prezentacja kampanii „MOJE BEZPIECZNE(?) DZIECKO”  
13.45-14:15  Ewa Kustwan-Mróz – psycholog, nauczyciel-konsultant ROM-E Metis  „Pedofilia geneza i mechanizm zaburzenia, profil pedofila. Czynniki zagrażające w środowisku dziecka“
14.15-14:45  st.asp. Dorota Nakonieczna – „Procedury zgłaszania w przypadku nadużyć, aspekty prawne. Skala zjawiska, statystyki, aspekty prawne, przykłady”.  
14.45-15:00  Przerwa  
15.00-15:30  „Przesłuchania małoletnich świadków, ochrona dziecka w procesie, problemy, doświadczenia“ 15.30-16.00  Mirosława Bochner – psycholog, nauczyciel-konsultant ROM-E Metis  „Wykorzystywanie seksualne dziecka: istota zjawiska, objawy, skutki”.  

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:
Aleksandra Kruszyńska, Ewa Kustwan-Mróz, Beata Cielecka tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116 e-mail: akruszynska@metis.pl, ekustwan@metis.pl, bcielecka@metis.pl,    

Organizatorzy:  
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach  
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis”  
Dyrektor RODN "WOM" w Bielsku-Białej  
JM Rektor GWSH w Katowicach

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+