PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy - szanse i wyzwania”

Drukuj

„Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu społecznym i zawodowym”, „Powrót do pracy osób z niepełnosprawnościami” – to tematy wykładów, które odbyły się podczas Konferencji „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy - szanse i wyzwania”. Zorganizowane w dniach 27 i 28 listopada 2023 r. przez Akademię Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wydarzenie to były nie tylko wykłady, ale także debaty i warsztaty poświęcone problematyce osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz promowaniu aktywizacji zawodowej. Współorganizatorem Konferencji była Polska Unia Edukacyjna oraz Fundacja Promocji Nauki i Sportu Akademickiego.

Konferencję otworzyła dr Marta Adamczyk, JM Rektor Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Celem inicjatywy było podniesienie społecznej świadomości oraz przedstawienie pracodawcom korzyści wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie obejmowało prelekcje, wystąpienia naukowe, warsztaty, debaty oraz doradztwo personalne, których celem jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym znalezienie zatrudnienia.

Wykłady, które odbyły się w poniedziałek 27 listopada 2023 r., przybliżyły problematykę rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając aspekty psychologiczne, prawne i socjologiczne oraz obszar zarządzania karierą zawodową. Bardzo ważne jest podniesienie społecznej świadomości o potrzebie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpienia: prof. dr hab. Wiesława Banysia, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr hab. n. med. Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz dr Krzysztofa Czechowskiego.

W większości systemów zabezpieczenia społecznego na świecie znaczenie priorytetowe ma wykorzystanie, przed przyznaniem świadczenia rentowego, wszelkich działań z zakresu rehabilitacji kompleksowej, zmierzających do przywrócenia zdolności do pracy zarobkowej lub znacznej poprawy tej zdolności” – powiedziała dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska podczas prelekcji pt. „Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu społecznym i zawodowym”.

Natomiast dr Krzysztof Czechowski zwrócił uwagę, że około 80 procent z 1,3 mld osób niepełnosprawnych na całym świecie to osoby w wieku produkcyjnym. – Często jednak odmawia się osobom niepełnosprawnym prawa do godnej pracy. Osoby niepełnosprawne, w szczególności niepełnosprawne kobiety, stoją w obliczu ogromnych barier związanych z postawami, barierami fizycznymi i informacyjnymi utrudniającymi równość szans w świecie pracy. W porównaniu z osobami sprawnymi, doświadczają one wyższej stopy bezrobocia i bierności zawodowej oraz są bardziej narażone na ryzyko niedostatecznej ochrony socjalnej, która jest kluczem do ograniczenia skrajnego ubóstwa. – powiedział podczas wykładu pt. „Powrót do pracy osób niepełnosprawnych” dr Czechowski.

W drugim dniu konferencji, 28 listopada 2023 r., uczestnicy wzięli udział w sesji naukowej podczas której swoje referaty wygłosili: mgr Ewa Bensz-Smagała (Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach) pt. „Talenty neuroróżnorodności - osoby w spektrum autyzmu w środowisku pracy”, Barbara Przybysz (Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach) pt. „Osoby niepełnosprawne a otwarty rynek pracy - trudności i bariery - studium przypadku", dr Joanna Soworka-Wojniak pt. „Bariery w aktywności zawodowej kobiet z niepełnosprawnością ruchową, po urazie rdzenia kręgowego", dr Elżbieta Stolarska-Szeląg i mgr Kinga Jarząbek (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach) pt. „Edukacja a potencjał zarobkowy i dyskryminacja ekonomiczna osób z niepełnosprawnością", dr Michał Dudek i mgr Małgorzata Rutowska (Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach) pt. „Podróże biznesowe dla każdego – udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami na lotniskach i w samolotach", dr hab. Joanna Błach i dr Maria Gorczyńska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) pt. „Projektowanie uniwersalne w procesie kształcenia na studiach wyższych", dr inż. Monika Kosowska-Golachowska i mgr Anita Nowakowska (Politechnika Częstochowska) pt. „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" oraz dr Anna Bieganowska-Skóra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt. „Wizerunek społeczny, łańcuch dostępności, modele niepełnosprawności: szanse i/czy zagrożenia zatrudniania osób z niepełnosprawnością".

Dr Elżbieta Stolarska-Szeląg podkreśliła, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w samorealizacji i osoby z niepełnosprawnością mogą aspirować do rozwoju zawodowego, tak samo jak osoby pełnosprawne. – Od pracodawców powinno wymagać się zrozumienia i akceptacji w stosunkach do niepełnosprawności, tak jak w kontaktach biznesowych akceptuje się inne kultury. – podkreśliła dr Stolarska-Szeląg.

Podczas dwóch dni konferencji odbyło się aż pięć paneli dyskusyjnych poruszających zagadnienia m.in. z zakresu kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnościami, wpływu cyfryzacji na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, aspektów prawnych zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a także instytucjonalnego i społecznego wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Ich celem było zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej znaczenia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dyskusje panelowe moderowali: Sebastian Matyniak – Prezes Brainstorm Group, Natalia Nowak-Trojnar – Kierowniczki Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery AG, dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Agnieszka Szymczyk – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Beata Drzazga – Dziekan ds. rozwoju Wydziału Medycznego Akademii Górnośląskiej w Katowicach.

W panelu dyskusyjnym pt. „Kompetencje bez barier” udział wzięli: Sławomir Facon, Z-ca Dyrektora Biura HR PLL LOT i Polskiej Grupy Lotniczej, Tomasz Teterycz, Dyrektor HR w PKO Ubezpieczenia oraz Oktawiusz Kacza, Wiceprezes ds. Rozwoju Oprogramowania w CAE Inc.

Prelegentami panelu dyskusyjnego pt. „Inkluzywny rynek pracy - różnorodność społeczna" byli: dr Aleksander Wolski, prof. Akademii Górnośląskiej w Katowicach, Marcin Niewęgłowski, Kierownik Biblioteki Akademii Górnośląskiej w Katowicach, Dagmara Stanosz, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w programie „Doktorat Wdrożeniowy", Ewa Klekot, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Michał Ziora, Arche Consulting.

Podczas trzeciego panelu pt. „Komunikacja bez barier” w dyskusji udział wzięli: mgr Ewa Bensz-Smagała, Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach, dr Maria Gorczyńska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Agnieszka Put, Kierownik Działu Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Teresa Śliwka.

W debacie pt. „Organizacyjno-prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych – wyzwania rynku pracy" udział wzięli: Joanna Pauly, Prezes APAULY.PL, dr Agnieszka Filipkowska, radna Rady Miasta w Gliwicach, Tomasz Golis, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach, Irena Matusiak, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, Barbara Melnarowicz, Kierownik Działu ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, Łukasz Bednarek, Prezes zarządu Agencji Optymalizacji Zatrudnienia.

Prelegentami ostatniego, piątego panelu dyskusyjnego pt. „Instytucjonalne i społeczne wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy" byli: dr Marta Adamczyk, Rektor Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach, Beata Twardowska, Prezes Fundacji „Śląskie Anioły”, Karolina Segiet, Dyrektor Fundacji Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu Fundacji Możesz Móc, Jerzy Woźniak, Wiceprezydent Katowic.

Edukacyjnym elementem konferencji były warsztaty dotyczące przygotowania profesjonalnego CV oraz zasad dobrej i skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy otrzymali wsparcie w obszarze rozwoju zawodowego oraz pomoc w rozwijaniu kompetencji wymaganych na dzisiejszym rynku pracy.

Komitet Naukowy konferencji: prof. dr hab. Ryszard Barcik, prof. dr hab. Henryk Bieniok, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, prof. dr hab. Maria Michałowska, prof. dr hab. Adam Peszko, prof. dr hab. Jan Pyka, prof. dr hab. Jerzy Rokita, dr hab. Krzysztof Szaflarski prof. AG, dr Marta Adamczyk, dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG oraz dr Grzegorz Jankowski.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Katowice Marcin KrupaMarszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, KONFEDERACJA LEWIATAN, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach.

Patroni wydarzenia: Fundacja Śląskie Anioły, Brainstorm Group, Fundacja Wspierania Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Aktywizacja, Agencja Optymalizacji ZatrudnieniaINTEGRACJA i Niepelnosprawni.pl, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, LuckyMind.pl, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica, Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia, MegaPraca.pl oraz Przegląd Organizacji.

Patroni medialni: Buisness Hub, Radio EskaEuroperspektywy i Perspektywy.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+