Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Finanse i Rachunkowość w teorii i praktyce

Drukuj

Serdecznie zapraszamy 12 grudnia na konferencję pt. „Finanse i rachunkowość w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej”

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Katedry Rachunkowości i Finansów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach z cyklu Finanse i Rachunkowość w teorii i praktyce  

pt.: „Finanse i rachunkowość w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej”  

organizowaną 12 grudnia 2016 w bud. A Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, zlokalizowanym w Katowicach-Piotrowicach przy ul. Harcerzy Września 3.


Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego oraz doświadczeń praktycznych dotyczących nowych koncepcji i rozwiązań zarówno w zakresie rachunkowości jak i finansów. Zmiany we współczesnej gospodarcze przynoszą nowe wyzwania w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, prezentacji informacji oraz ich weryfikacji co daje możliwość szerokiej dyskusji zarówno dla praktyków jak i teoretyków.

Kwalifikacja tematyczna konferencji

Rachunkowość

 • Nowe regulacje w zakresie prawa bilansowego
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
 • Raportowanie danych sprawozdawczych i ich analiza
 • Metody ilościowe w badaniu sprawozdań finansowych
 • Pomiar dokonań przedsiębiorstw i instytucji

Finanse 

 • Innowacje w finansach
 • Rola rynków kapitałowych w pozyskiwaniu kapitału
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Problemy inwestowania na rynku kapitałowym
 • Relacje inwestorskie i ich znaczenie w gospodarcze rynkowej  


Warsztaty dla praktyków

 1. Podatkowe skutki zamian w umowach cywilno-prawnych
 2. MSRF a zamiany jakościowe w audycie
 3. Zmiany w Ustawie o podatku VAT
 4. Wpływ polityki rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych

Więcej informacji oraz rejestracja na: http://www.gwsh.pl/konferencja-fir/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+