PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja pt. „Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”

Drukuj

"Firmy rodzinne często są najstarszymi firmami w swoich branżach i to właśnie stanowi ważną część ich tożsamości. Wiele firm powstało kilka dekad temu i przetrwało aż do dziś.” - powiedział prof. dr hab. Jan Klimek podczas konferencji pt. „Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”. Wydarzenie, którego organizatorem była Akademia Górnośląska i Zwyrtek & Wspólnicy odbyło się 7 grudnia 2023 r.

Firmy rodzinne istnieją na polskim rynku od zawsze i stanowią znaczącą część polskiej gospodarki oraz zdecydowaną większość przedsiębiorstw w ramach sektora mikroprzedsiębiorstw, oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Konferencję otworzyła dr Marta Adamczyk, JM Rektor Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Wykład wprowadzający pt. „Dziedzictwo przeszłości w kontekście przyszłości firmy rodzinnej” wygłosi prof. dr hab. Jan Klimek - profesor w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor Klimek podzielił się praktycznymi spostrzeżeniami na temat budowania przyszłości w firmach rodzinnych. – Z myślą o przyszłości naszych pokoleń firmy rodzinne muszą znaleźć równowagę między zachowaniem tradycyjnych wartości, a przyjęciem nowych technologii i trendów. – powiedział prof. Dr hab. Klimek.

W pierwszej części konferencji pt. „Budowanie przyszłości w firmach rodzinnych” swoje prelekcje przedstawili: dr Barbara Rychta – wykładowca w Katedrze Zarządzania i Marketingu Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, pt. „Sukcesja w firmie rodzinnej - wykorzystanie mentoringu w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia”, Michał Zwyrtek - CFO w APA Group oraz partner w Zwyrtek & Wspólnicy, pt. „Zarządzanie zmianą w procesie sukcesji” oraz Marcin Frank - Partner w Zwyrtek & Wspólnicy, pt. „Dlaczego nie powinieneś zakładać Fundacji Rodzinnej”.

Sukcesja firm rodzinnych to wyzwanie, z którym mierzy się wielu przedsiębiorców planujących przejście na emeryturę. Eksperci omówili kluczowe kwestie związane z sukcesją w biznesie, która dotyczy większości firm rodzinnych. Przedstawili kluczowe kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem rodzinnym, dziedziczeniem oraz prawnymi i psychologicznymi aspektami sukcesji. Zwrócili również uwagę na wady i zalety instytucji fundacji rodzinnej, która nie tylko daje pewne możliwości, ale również dylematy i wyzwania, z których należy sobie zdawać sprawę przed sięgnięciem po to rozwiązanie. Idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są formalnie odseparowane od siebie, ponieważ majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej. Działa ona jak skarbiec rodzinny. Ma zapewnić rodzinie środki finansowe, a przy tym realizować wizję fundatora i dbać o wartości przyjęte przez niego w biznesie. – powiedział podczas wystąpienia Marcin Frank.

Druga część spotkania obejmowała panel dyskusyjny pt. „Doświadczenia firm rodzinnych”, który poprowadził Michał Zwyrtek. W dyskusji udział wzięli przedstawicieli branży: Barbara Cyganik, MBA - właścicielka firmy BC Finanse i Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, Anna Ozimek-Stanuch – Prokurent w Epo-Trans Logistic S.A. oraz prezes zarządu w spółkach córkach, Michał Dobrowolski, MBA - Dyrektor zarządzający/Shareholder BREMA Development Sp. z o.o., Przemysław Targosz – Prezes Zarządu Jantar oraz Szymon Jarosz – pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Wiceprezes ds. finansowych Miejskiego Klubu Piłkarskiego Unia Oświęcim. Panel dyskusyjny koncentrował się na doświadczeniach firm rodzinnych, a także potrzebach i barierach, których celem było lepsze zrozumienia wyzwań i możliwości biznesów rodzinnych.

Patronat Honorowy: Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach, Grupa Amber oraz Śląska Federacja Przedsiębiorców Śląskich.

Partner konferencji: Brema, Jantar, EPO-Trans Logistic S.A., D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

Patronat medialny: Business Hub i EUROPERSPEKTYWY.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+