Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Komunikat dotyczący reżimu sanitarnego

Drukuj

W związku z sygnałami o nieprzestrzeganiu reżimu sanitarnego na terenie uczelni przypominamy, że kwestie te są uregulowane w wewnętrznych przepisach GWSH, które obowiązują wszystkich przebywających na jej terenie. 

Tym samym przypominamy, że na terenie uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy, z wyłączeniem miejsc wyraźnie oznaczonych. Obecnie na terenie uczelni w zakresie studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich odbywają się tylko zajęcia, które wymagają stosowania się do ww. nakazu. 

W przypadku niestosowania się do regulacji prawnych stosowanych na uczelni prosimy o zgłaszanie ich bezpośrednio do prowadzących zajęcia lub władz uczelni.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+