PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Komunikat dotyczący reżimu sanitarnego

Drukuj

W związku z sygnałami o nieprzestrzeganiu reżimu sanitarnego na terenie uczelni przypominamy, że kwestie te są uregulowane w wewnętrznych przepisach GWSH, które obowiązują wszystkich przebywających na jej terenie. 

Tym samym przypominamy, że na terenie uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy, z wyłączeniem miejsc wyraźnie oznaczonych. Obecnie na terenie uczelni w zakresie studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich odbywają się tylko zajęcia, które wymagają stosowania się do ww. nakazu. 

W przypadku niestosowania się do regulacji prawnych stosowanych na uczelni prosimy o zgłaszanie ich bezpośrednio do prowadzących zajęcia lub władz uczelni.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+