Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Seminarium Katedry Turystyki GWSH oraz Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej

Drukuj

Innowacyjność w branży turystycznej to temat przewodni seminarium: „Kreowanie innowacyjności klastra w wyniku budowania unikatowej oferty usługowo-produktowej”, które zostało zorganizowane 5 listopada przez Katedrę Turystyki oraz Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej.

Celem seminarium było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie innowacyjności w oparciu o inicjatywy klastrowe. Innowacyjność  ta w branży turystycznej rozumiana jest jako wynik wzajemnej mobilizacji i inspiracji. Uczestnicy seminarium mieli okazję do dyskusji, wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń m.in. z zakresu wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w turystyce, kreatywnego łączenia zasobów, a także potencjału różnorodności, jaki dają nowoczesne technologie w branży turystycznej.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+