Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Karta Erasmus+ dla GWSH – międzynarodowa jakość i mobilność

Drukuj

Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek Uczelni i Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa otrzyma Kartę Erasmus ważną do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020.

Z radością informujemy, iż wyniki międzynarodowego konkursu na Uczelnianą Kartę Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) obowiązującą w latach 2014 -2020 są dla GWSH bardzo pomyślne.

Karta ECHE stanowi swoisty paszport do uczestnictwa w nowym międzynarodowym programie Unii Europejskiej: Erasmus+ i została przyznana Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej za spełnienie wysokich wymagań jakościowych oraz otrzymanie od Narodowej Agencji pozytywnej oceny realizacji mobilności w ramach poprzedniego programu edukacyjnego: Lifelong Learning Programme. Nasza Uczelnia pomyślnie uczestniczy
w programie Erasmus już od 2004 roku.

Oznacza to m.in., że w kolejnych latach Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa będzie nadal realizować intensywną międzynarodową wymianę studentów i pracowników oraz udzielać wsparcia stypendialnego, finansowanego ze środków Programu, wyjeżdżającym, w celach edukacyjnych, uczestnikom mobilności (studentom i pracownikom Uczelni).

 

Strona oficjalna programu Erasmus +: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

Informacje o programie Erasmus w GWSH: http://www.dwz.gwsh.pl/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+