PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

„Jesteśmy przyszłością”. Konferencja GWSH w Wiedniu

Drukuj

O polskiej tożsamości i trudnej drodze odradzającej się Rzeczypospolitej dyskutowali przedstawiciele organizacji polonijnych z Austrii, Niemiec, Węgier, Słowacji oraz Czech.

Konferencję Forum Młodej Polonii w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. zorganizował m.in.. Wydział Zamiejscowy GWSH w Wiedniu. Spotkanie otworzyła Teresa Opalińska-Kopeć, prezes Forum Polonii w Austrii. Na początku głos zabrała również ambasador RP w Austrii, Jolanta Róża Kozłowska, która podziękowała wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie. Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu, dr Teresa Rduch-Michalik w krótkim wystąpieniu podkreśliła ponad pokoleniowe znaczenie jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i wraz z prof. Bogusławem Dybasiem ze Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, przedstawiła trudną sytuacje Polski w roku 1918 oraz kolejne etapy walki o kształt terytorialny odradzającego się niepodległej Rzeczypospolitej.  

Pięć prawd Polaków  

Podczas konferencji dyskutowano o tożsamości i historii jako wartościach integrujących organizacje polonijne. Podpisano list intencyjny w sprawie integracji wspólnych działań między Forum Polonii w Wiedniu, a przedstawicielami Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Miłym akcentem było przypomnienie przez grupę polonijnej młodzieży z Berlina „Pięciu Prawd Polaków” uchwalonych podczas I Kongresu Polaków w Niemczech w roku 1938 przypominających o polskich korzeniach, wierze ojców, braterstwie Polaków i służbie ojczyźnie, a także o tym, że Polska jest naszą Matką, a o Matce nie wolno mówić źle!  

Coaching polskiej tożsamości  

W trakcie konferencji zorganizowano „Warsztaty coaching polskiej tożsamości” przeprowadzone przez Barbarę Kamińską-Szubę. Ich celem było poszerzenie wiedzy i motywacji do większej samoświadomości oraz zdolności do autorefleksji młodych Polaków w temacie tożsamości narodowej i patriotyzmu. Organizatorami Konferencji Forum Młodej Polonii była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” oraz Wydziału Zamiejscowy w Wiedniu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Partnerem programowym była także Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej.  

List od Marszałka Senatu  

Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP, przesłał do organizatorów Konferencji podziękowania oraz gratulacje za inicjatywę i podjęcie dyskusji na ważne tematy związane z polską tożsamością. - Inicjatywa tym bardziej zasługuje na upowszechnienie, że zaproszono do udziału w niej przedstawicieli różnych środowisk z tak wielu krajów - zauważa Stanisław Karczewski. Podkreślił również znaczenie tego typu spotkań z udziałem Polonii. 

 logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+