Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

IV Konferencja Naukowa z cyklu „Psychologia w biznesie - Nowe Koncepcje i Zastosowania”

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zaprasza 20 listopada 2014 r. do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Psychologii.

Celem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, jest  przedstawienie i dyskusja nad problemami wynikającymi z  postępów w rozwoju praktycznych zastosowań psychologii we współczesnych organizacjach biznesowych, gdzie przedsiębiorczość indywidualna  zderza się z  koniecznością uwzględniania  zmian  o charakterze zarówno ekonomicznym, jak i społeczno-politycznym. 

Główne wyzwanie Konferencji to   dniesienie się praktycznego wymiaru psychologii w biznesie w nowatorski, innowacyjny sposób.

Partnerem konferencji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

Termin konferencji: 
20 listopada 2014r.

Miejsce:
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w  Katowicach
Ul. Harcerzy Września nr 3,  40-659 Katowice 

Więcej na stronie:
http://www.gwsh.pl/psychologia-w-biznesie

 

Szczegółowa tematyka:

 1. Interes i bezinteresowność w aktywności biznesowej  
 2. Psychologia płci a polityka kadrowa we współczesnych organizacjach
 3. Psychologiczne koszty działalności  w biznesie w sytuacji niepowodzenia i sukcesu
 4. Psychologiczne koncepcje wsparcia społecznego i pomocy psychologicznej  w rozwiązywaniu problemów  z pogranicza  patologii organizacyjnej

  Komitet naukowy:

 • Prof. GWSH dr hab. Grażyna Mendecka - przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Zofia Ratajczak
 • Prof. dr hab. Adam Niemczyński

Sekretarz konferencji:

 • Dr Aleksandra Dembińska

 Opłata konferencyjna:

 • 300 złotych - aktywni uczestnicy
 • 200 złotych – doktoranci
 • Bierne uczestnictwo – brak opłat

Możliwość uzyskania zaświadczenia o biernym uczestnictwie w Konferencji

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Szczegółowe informacje:

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+