Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

IV International Scientific Conference in Warsaw

Drukuj

16 i 17 listopada br. w Uniwersytecie Warszawskim odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

Zgromadzeni dyskutowali na temat przedsiębiorczości w XXI wieku. Wśród szacownego grona prelegentów głos zabrała dr Dominika Ochnik adiunkt Katedry Psychologii GWSH w Katowicach.

Organizatorem kongresu pt. „Entrepreneurship for the XXI century. Images and Perspectives” było Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W wydarzeniu wzięli udział uczeni zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także przedstawiciele międzynarodowego środowiska biznesowego.

Dr Ochnik w swoim wystąpieniu zaprezentowała wyniki serii badań nt.: “Individual Factors of Leadership Vocational Interests in Women and Men”, przeprowadzonych łącznie wśród 9 645 osób. Przedmiotem badań były przywódcze zainteresowania zawodowe na podstawie kwestionariusza “Potencjał zawodowy” autorstwa Dominiki Ochnik, Marty Stali i Renaty Rosmus. Celem badania było ukazanie czynników indywidualnych: osobowości i postawy przedsiębiorczej, jako predyktorów zainteresowań przywódczych wśród kobiet i mężczyzn. Przeprowadzone pomiary pozwoliły zweryfikować autorski Kontekstualny Model Zainteresowań Zawodowych oraz związane z nim pojęcie społecznego zegara zawodowego. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+