PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Drukuj

28 września br. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Górnośląskiej. Wykład inauguracyjny pt. „Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka?”, wygłosił dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, dyrektor Cyber Science, ekspert obserwatorium ds. sztucznej inteligencji UE, pełnomocnik ds. cyfryzacji UŚ.

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor Akademii Górnośląskiej dr hab. Krzysztof Szaflarski, profesor AG, podczas którego odbyło się uroczyste przekazanie insygniów władzy rektorskiej na ręce dr Marty Adamczyk.

- Dzisiaj, jako nowy rektor, otwieram kolejny rozdział ponad 30-letniej księgi Akademii Górnośląskiej. Rozdział o charakterze ewolucyjnym, którego treść chciałabym napisać razem z Państwem – z zespołem, który razem stworzył historię Akademii, któremu dziękuję za zaangażowanie i wsparcie okazywane szczególnie w trudnych chwilach. – powiedziała nowa JM Rektor Akademii Górnośląskiej dr Marta Adamczyk.

Tradycyjnie podczas inauguracji odbyło się uroczyste ślubowanie i immatrykulacja studentów pierwszego roku, a także wręczenie nagród i wyróżnień pracownikom, studentom i absolwentom Akademii Górnośląskiej. 

Wyjątkowym momentem było wręczenie Nagrody im. Jerzego Trzcienieckiego, której tegorocznymi laureatami byli: Waldemar Siwiński - Założyciel Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY oraz Wiktor Pawlik – Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Trzcieniecki – wykładowca, profesor nauk ekonomicznych, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był związany od 1997 roku aż do ostatnich dni swojego życia tj. do 2014 roku z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. W celu uczczenia pamięci Profesora Jerzego Trzcienieckiego, Władze GWSH ustanowiły w 2015 roku nagrodę Jego imienia, która corocznie przyznawana jest decyzją Senatu Uczelni wybitnej postaci reprezentującej środowisko akademickie związane z naukami o zarządzaniu oraz ekonomii i finansów lub wybitnemu praktykowi reprezentującemu środowisko gospodarcze. Statuetkę wykonał Bogumił Burzyński, śląski artysta-rzeźbiarz.

 

 Niezwykle istotną częścią społeczności Akademii Górnośląskiej są jej studenci i absolwenci, którzy poprzez swoje zaangażowanie i osiągnięcia naukowe dają świadectwo jakości uczelni. Akademia Górnośląska to również ludzie – nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni zaangażowani w organizację i realizację procesu dydaktycznego i sprawnego funkcjonowania uczelni. – powiedziała JM Rektor dr Marta Adamczyk do odznaczonych studentów, absolwentów oraz pracowników Akademii Górnośląskiej. Nagrody i wyróżnienia wręczyła Prorektor ds. kształcenia dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG.

Wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce oraz za przygotowanie i obronę pracy magisterskiej o ponadprzeciętnym poziomie merytorycznym otrzymali: Alicja Lehmann, Maciej Rosa, Klaudia Kamińska, Izabela Cieśla-Panek, Elżbieta Oślizło, Julia Tomczyk, Klaudia Włodarczyk, Julia Jażdżewska, Dominika Płodzień, Joanna Janus oraz Ewa Tryndoch.

Wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce oraz za duże zaangażowanie w działalność społeczną i studencką Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach podczas całego okresu kształcenia otrzymali: Wiktoria Wojtkunat, Weronika Lamparska oraz Eliza Linda.

Wyróżnienie za przygotowanie i obronę pracy magisterskiej o ponadprzeciętnym poziomie merytorycznym otrzymali: Bożena Broda i Ewa Kałus.

Wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce oraz duże zaangażowanie w działalność społeczną Uczelni w całym okresie kształcenia otrzymali: Sandra Błachowicz, Oliwia Bronthe, Beata Jaworecka, Katarzyna Gajewska oraz Weronika Płonka.

Wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce otrzymała Aleksandra Kuchta.

Wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce oraz za rzetelne przygotowanie do praktycznego egzaminu dyplomowego otrzymali: Sylwia Charzewska, Anna Pająk oraz Anna Owsianka.

Wyróżnienie za działalność społeczną, ogromne zaangażowanie w pracę Samorządu Studenckiego na rzecz całej społeczności Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego podczas całego okresu kształcenia otrzymali: Katarzyna Boduch, Weronika Zielińska oraz Jonasz Chudzik.

 

Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia sportowe w Integracyjnych Mistrzostwach Polski otrzymał Tomasz Krupa.

Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia sportowe w Akademickich Mistrzostwach Śląska i Akademickich Mistrzostwach Polski w Judo otrzymała Katarzyna Kolbusz.

Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia sportowe w Międzynarodowych Mistrzostwach Taekwondo w Czechach, Pucharze Świata w Kickboxingu w Wiedniu i Pucharze Świata w Kickboxingu w Austrii otrzymał Danylo Hordiienko.

Wyróżnienie za najlepsze prezentacje podczas VII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego otrzymali:

 • Magdalena Zielińska pt. „Aspekty psychologiczne w przebiegu trądziku”;
 • Aleksandra Kurzawa pt. „Znaczenie mikrobiomu skóry w przebiegu trądziku”;
 • Szymon Buczek pt. „Konieczność dostosowania się przedsiębiorców branży turystycznej do kryzysu ekonomicznego”.

 

Wśród wyróżnionych pracowników administracyjnych i dydaktyczno-naukowych Akademii Górnośląskiej znaleźli się:

 • mgr Ewa Bensz – Smagała
 • dr Magdalena Sroka – Buszydlik
 • dr Stefan Dyrka, prof. AG
 • dr Agata Dziewońska
 • Sylwia Grządziel
 • Jesika Ignacy
 • Beata Machura
 • Ilona Markusik
 • Anna Pońc

Wykład inauguracyjny pt. „Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka?” wygłosił dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, dyrektor Cyber Science, ekspert obserwatorium ds. sztucznej inteligencji UE, pełnomocnik ds. cyfryzacji UŚ.

 

W uroczystości licznie wzięli udział zaproszeni goście:

 • Waldemar Bojarun - Zastępca Prezydenta Katowic 
 • Magdalena Bartkowiak - nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu
 • Grzegorz Bomba - Dyrektor NBP w Katowicach
 • Magdalena Chomacka - Prezes Spółki Economicus sp z o.o.
 • Jacek Grela - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Medycznych Proelmed Sp. z o.o. Łaziska Górne
 • Sabina Gruchlik - Z-ca dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych Górnośląskiego Centrum Medycznego w Ochojcu
 • Anna Janik - dr n. med., Przewodnicząca Rady Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 • Urszula Koszutska - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego
 • dr Anna Kotulska - Kucharz
 • Krzysztof Kowalik - Dyrektor Naczelny SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu
 • Ewa Kraus - Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii Humanitas w Sosnowcu
 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kucharz
 • Marcin Libiszewski - Dyrektor Oddziałów Katowice & Kraków LS Airport SERVICES S.A.
 • Michał Napierała - płk Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach
 • Monika Nizioł - żona Artura Nizioła - Konsula Honorowego Republiki Kazachstanu w Katowicach
 • Marta Owczarczyk - Dyrektor Działu Prawa Zamówień Publicznych, Radca Prawny - Sadkowski i Wspólnicy o/Katowice
 • Wiktor Pawlik - Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Gliwicach
 • Janina Satława - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach
 • Małgorzata Sikorska - Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Waldemar Siwiński - Założyciel Fundacji Perspektywy
 • Agnieszka Skołucka - Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Agnieszka Szymczyk - Prezes Regionanej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
 • Edyta Walęciak-Skórka - Szkolenia Wyższy Poziom w Sosnowcu
 • Bożena Walicka-Górczak - Prezes Śląskiego Centrum Medycyny Sądowej w Bytomiu
 • Wojciech Magierowski - Dyrektor Akademickiej Szkoły Policealnej przy AG w Katowicach
 • Łukasz Wollnik - Prezes Zarządu Spółka BOWARTE sp. z o.o.
 • Krzysztof Zaczek - Prezes Zarządu Szpitala Murcki w Katowicach
 • Aleksandra Zieleźnik - Wicedyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie ślaskiej
 • Małgorzata Giela - Sekretasz Miasta Zabrze
 • prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok
 • gen. rezerwy Grzegorz Hałupka - przedstawiciel firmy GH Koncept
 • prof. zw. dr hab. Mirosław Harciarek
 • Eugeniusz Budniok – Kanclerz Śląskiej Loży BCC

Dziękujemy wszystkim za przybycie i uczestnictwo w tej tak doniosłej dla nas uroczystości. Pragniemy jeszcze raz życzyć wszystkim studentom nowym i obecnym, a także pracownikom naszej Uczelni sukcesów i satysfakcji z pracy w nowym roku akademickim.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+