PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Drukuj

6 października 2016 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa powitała nowy Rok Akademicki. Tradycyjnie, w reprezentacyjnej Auli ,,C’’ Uczelni, spotkali się studenci polscy i zagraniczni pierwszego roku oraz doktoranci, Władze i Senat Uczelni, a także zaproszeni goście i przyjaciele GWSH.

Tegoroczna inauguracja nowego roku akademickiego była wyjątkowa - wydarzenie otworzył i poprowadził JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, prof. Krzysztof Szaflarski wraz z JM Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, dr Jadwigą Gierczycką. Podczas uroczystości odczytana została oficjalna zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na połączenia obydwu Uczelni pod wspólną marką „Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego”. 

Oprócz przemówienia inauguracyjnego Rektora GWSH, J.M. Prof. Krzysztofa Szaflarskiego, głos zabrali: Rektor SWSZ, dr Jadwiga Gierczycka, Dziekan Wydziału Medycznego GWSH, prof. zw. dr hab. Maria Wardas, Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH, w Bielsku-Białej dr Wacław Petryński, a także Przewodniczący Rady Studentów GWSH i SWSZ Maksym Kuczyński oraz Michał Stania.

Podczas uroczystej Immatrykulacji ślubowanie złożyli reprezentanci studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia oraz przedstawiciele studentów zagranicznych, którzy w tym roku licznie podjęli studia w GWSH.

Ważnym akcentem uroczystości inauguracyjnej było wręczenie dyplomów doktorantom, którzy na Wydziale Zarządzania GWSH obronili prace doktorskie w minionym roku akademickim. Dyplomy otrzymali: dr Artur Smolik, dr Rafał Tyszkiewicz oraz dr Przemysław Rusiecki.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę z Uczelnią oraz aktywne uczestniczenie w jej rozwoju Senat Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej przyznał Złote Odznaki za Zasługi dla GWSH. Nagrody z rąk Rektora GWSH otrzymali pracownicy naukowi oraz administracyjni Uczelni.

Wręczone zostały również, przez JM Rektora prof. Krzysztofa Szaflarskiego, Medale Honorowe GWSH prof. zw. dr hab. Bogdanowi Nogalskiemu oraz JM Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania dr Jadwidze Gierczyckiej.

Wykład Inauguracyjny zatytułowany „Stan polskich nauk o zarządzaniu. Wyzwania i wnioski na przyszłość.” wygłosił Przewodniczący Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski, dr h.c.

Dziękujemy za przybycie na uroczystość oraz wszystkie listy gratulacyjne, które Uczelni przesłali: 

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Wicepremier dr Jarosław Gowin,
 • Senator Rzeczpospolitej Polskiej  - Pan dr Piotr Zientarski
 • Senator Rzeczpospolitej Polskiej  - Pan prof. dr hab. Andrzej Misiołek
 • Senator Rzeczpospolitej Polskiej- Pan Leszek Piechota
 • Poseł na Sejm RP – Pani Monika Rosa
 • Jego Ekscelencja Janusz Bilski Konsul Generalny RP w Ostrawie
 • Prezydent Miasta Katowice – Pan Marcin Krupa
 • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego – Pan prof. dr hab. Robert Tomanek
 • JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Pan prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki,
 • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół
 • JM Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu – Pan prof. dr hab. Robert Kwaśnica,
 • Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Pani prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach – insp. dr Rafał Kochańczyk
 • Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Pan Tadeusz Donocik
 • Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach – Pan Rafał Łyszczek
 • Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach – Pan Mieczysław Kurz
 • Prezes Szpitala Wojewódzkiego MEGREZ w Tychach – Pani Mariola Szulc
 • Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”- Pani mgr Anna Zakrzewska-Zamora 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+