Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w GWSH

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zaprasza 9 października na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016. Zapraszamy serdecznie całą Społeczność Akademicką Uczelni, a przede wszystkim Studentów Pierwszego Roku.

 

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie Uroczystości i powitanie Gości
  • Przemówienie inauguracyjne J. M. Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Prof. n. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego
  • Immatrykulacja Studentów pierwszego roku
  • Uroczyste wręczenie Dyplomów Doktorskich
  • Wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień Pracownikom i Studentom Uczelni
  • Wykład inauguracyjny Prof. zw. dr hab. inż. Jerzego Woźnickiego, dr h.c. - Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Fundacji Rektorów Polskich. Temat wykładu: „Czy i jak funkcjonuje dialog społeczny w systemie szkolnictwa wyższego?”

 

Uroczystość odbędzie się w dniu 9 października (piątek) 2015 roku, o godzinie 12.00 w auli „C500” w budynku „C” Uczelni, przy ul. A. Kostki-Napierskiego w Katowicach.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 32 35 70 539 lub e-mail: rektor@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+