PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Wydziale Zagranicznym GWSH w Wiedniu

Drukuj

7 listopada br. studenci Wydziału Zagranicznego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Wiedniu uroczyście powitali nowy rok akademicki 2015/2016.

Zaproszonych gości, wykładowców - prowadzących zajęcia na Wydziale, nowych studentów oraz tegorocznych absolwentów powitał Jego Magnificencja Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski. W swoim wystąpieniu inauguracyjnym przedstawił przede wszystkim perspektywy dalszego rozwoju Wydziału Zagranicznego GWSH w Wiedniu.

Głos zabrała również Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu, Pani dr Teresa Rduch-Michalik, która omówiła sprawy organizacyjne związane z bieżącą działalnością Wydziału. Dziekan przeprowadziła także ślubowanie studentów I roku oraz dokonała, wraz z J.M. Rektorem, ich immatrykulacji.

W kolejnej części uroczystości inauguracyjnej wręczono tegorocznym absolwentom Wydziału dyplomy ukończenia studiów. W pierwszej kolejności dyplomy te otrzymali najlepsi absolwenci, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem.

W imieniu tegorocznych absolwentów głos zabrały Panie Solvita Kalugina-Bułka oraz Marzena Kaliś dziękując Władzom Uczelni i Wydziału oraz wykładowcom za czas i trud włożony w wypromowanie kolejnego rocznika absolwentów GWSH w Wiedniu.

Wykład Inauguracyjny zatytułowany „Dyplomata i służba dyplomatyczna wobec wyzwań współczesności” wygłosił dr Bogdan Wrzochalski - Radca-Minister, Z-ca Dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu.

Po zakończeniu uroczystości - już nieoficjalnie, wszyscy uczestnicy spotkali się na tradycyjnej lampce wina. Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami. Niektóre z nich prezentowane są poniżej.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+