PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 na Wydziale Zagranicznym GWSH w Wiedniu

Drukuj

15 listopada br. studenci Wydziału Zagranicznego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Wiedniu uroczyście powitali nowy rok akademicki 2014/2015.

Siódma już z rzędu inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale wiedeńskim GWSH połączona była z pożegnaniem tegorocznych absolwentów Wydziału.

Zaproszonych gości, wykładowców - prowadzących zajęcia na Wydziale, nowych studentów oraz tegorocznych absolwentów powitał Jego Magnificencja Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski. W swoim wystąpieniu inauguracyjnym przedstawił perspektywy dalszego rozwoju Wydziału Zagranicznego GWSH w Wiedniu, który docelowo współpracować będzie ściśle z utworzonym w tym roku przez Uczelnię jej nowym Wydziałem Zagranicznym w Republice Czeskiej w Ostrawie.

Głos zabrała również Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu, Pani dr Teresa Rduch-Michalik, która omówiła sprawy organizacyjne związane z bieżącą działalnością Wydziału.Dziekan przeprowadziła także ślubowanie studentów I roku oraz dokonała, wraz z J.M. Rektorem, ich immatrykulacji.

W drugiej części uroczystości inauguracyjnej wręczono tegorocznym absolwentom Wydziału dyplomy ukończenia studiów. W pierwszej kolejności dyplomy te otrzymali najlepsi absolwenci, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem.

W imieniu tegorocznych absolwentów głos zabrał Pan Mariusz Magnuszewski dziękując Władzom Uczelni i Wydziału oraz wykładowcom za czas i trud włożony w wypromowanie kolejnego rocznika absolwentów GWSH w Wiedniu.

Po odśpiewaniu radosnego Gaudeamus uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Zagranicznym GWSH w Wiedniu została oficjalnie zakończona.

Już nieoficjalnie, wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na tradycyjnej lampce wina wraz z tortem w kształcie biretu (!), który ufundowali tegoroczni absolwenci. Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami. Niektóre z nich prezentowane są poniżej.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+