Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 za nami

Drukuj

Rok Akademicki 2013/2014 w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oficjalnie rozpoczęty! 4 października 2013 r. odbyła się uroczystość inauguracyjna, której przewodził Rektor GWSH - prof. Krzysztof Szaflarski.

Zgodnie z tradycją akademicką w pierwszej kolejności nastąpiło przemówienie Rektora, w którym m.in. zaprezentowane zostały cele oraz plany strategiczne Uczelni na okres kilku najbliższych lat. Główną część Inauguracji – Immatrykulację oraz Ślubowanie studentów I-go roku i słuchaczy seminarium doktorskiego – poprowadził Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Jan Misztal. W tym Roku Akademickim naukę w naszej uczelni rozpoczyna także kolejna grupa studentów z zagranicy, dlatego Immatrykulacja oraz Ślubowanie studentów poprowadzone zostało również w ich języku wykładowym, tj. angielskim, przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego GWSH w Bielsku-Białej, dr Wacława Petryńskiego.

Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie medali oraz dyplomów pracownikom Uczelni, a także wyróżnień dla najlepszych studentów. Inaugurację zamknął wykład prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Bisztygi pt. „Konstytucyjne aspekty przystąpienia przez Polskę do strefy euro”.

Wszystkim zaproszonym gościom dziękujemy za uczestnictwo w tej ważnej dla Uczelni chwili, a studentom - szczególnie tym I-go roku - życzymy samych sukcesów w rozpoczętym roku akademickim.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+