Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 4 października br. zainauguruje nowy Rok Akademicki 2018/2019.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach odbędzie się w czwartek 4 października 2018 roku. Początek uroczystości zaplanowano na godz. 12.00.

Zapraszamy serdecznie całą Społeczność Akademicką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego: Studentów, Kadrę Akademicką, Pracowników administracyjnych oraz wszystkich Przyjaciół Uczelni.

W programie uroczystości zaplanowano między innymi wystąpienie JM Rektora GWSH,  immatrykulację studentów pierwszego roku oraz wręczenie nagród i odznaczeń - w tym nagrody im. Profesora Jerzego Trzcienieckiego za wybitny wkład w teorię i praktykę zarządzania. Uroczystą inaugurację uświetni wykład  Prof. zw. dr hab. Krystyny Lisieckiej pt.: „O zintegrowanej odpowiedzialności w zarządzaniu współczesną organizacją”.

 

 

Prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka
Kierownik Studiów Doktoranckich GWSH

Temat wykładu: „O zintegrowanej odpowiedzialności w zarządzaniu współczesną organizacją”.

 

 

 

Program Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w GWSH:

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie Uroczystości i powitanie Gości
  • Przemówienie inauguracyjne J. M. Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Prof .dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego
  • Immatrykulacja Studentów pierwszego roku
  • Wręczenie Dyplomów Doktorskich
  • Uroczyste wręczenie dyplomu doktora habilitowanego
  • Wręczenie Nagrody im. Prof. Jerzego Trzcienieckiego
  • Wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień Pracownikom i Studentom Uczelni
  • Wykład inauguracyjny Prof. zw. dr hab. Krystyny Lisieckiej „O zintegrowanej odpowiedzialności w zarządzaniu współczesną organizacją”

 

Uroczystość odbędzie się w dniu 4 października 2018, o godzinie 12.00 w auli „C500” w budynku „C” Uczelni, przy ul. A. Kostki-Napierskiego w Katowicach.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+