Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zainaugurowała Rok Akademicki 2017/2018

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, najstarsza uczelnia niepubliczna na Śląsku, zainaugurowała 6 października nowy - 26 w historii Uczelni - rok akademicki. Zgodnie z tradycją akademicką uroczystość poprowadził Rektor GWSH – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Inauguracja odbyła się w auli „C500” w budynku „C” Uczelni, zlokalizowanym przy ul. A. Kostki-Napierskiego w Katowicach. Zgromadzeni najpierw wspólnie odśpiewali hymn państwowy, po czym nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości i powitanie zaproszonych gości. Jak co roku, Rektor wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym m.in. zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia GWSH oraz przedstawił plany strategiczne Uczelni na najbliższy rok akademicki. Efekty, jakie osiągnęła nasza Uczelnia w wyniku jej różnorodnych, aktywnych działań podejmowanych przez nią na przestrzeni minionych 25 lat, przyczyniły się niewątpliwie do wysokich notowań jakie osiąga ona w przeprowadzanych dorocznie przez różne krajowe instytucje i media, rankingach polskich uczelni wyższych, gdzie z reguły zaliczana jest do pierwszej dziesiątki uczelni niepublicznych w Polsce – podkreślał w swoim wystąpieniu inauguracyjnym Rektor GWSH Prof. Krzysztof Szaflarski.

Kulminacyjną częścią obchodów była immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich, odznaczeń, nagród i wyróżnień pracownikom i studentom Uczelni. Wśród wyróżnień przyznana została również nagroda im. Prof. Jerzego Trzcienieckiego dwóm laureatom „za wybitny wkład w teorię i praktykę zarządzania”. Pani Prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk wyróżniona została za wybitne zasługi w rozwijaniu teorii nauk o zarządzaniu, działalności w zakresie wdrażania koncepcji teorii zarządzania w sferze praktyki gospodarczej, a także kształceniu kolejnych pokoleń studentów. Drugim laureatem został Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Pan Tadeusz Donocik, który wyróżniony został za wybitne zasługi w rozwoju przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce oraz za olbrzymi wkład w zakresie budowania nowoczesnego środowiska przedsiębiorczego w województwie śląskim.

Zwieńczenie uroczystości stanowił wykład inauguracyjny Prof. dr hab. Grażyny Ancyparowicz, członka Rady Polityki Pieniężnej. Tematem wykładu był Wpływ polityki spójności UE na inwestycje, PKB i zatrudnienie w Polsce.


Wszystkim zaproszonym Gościom oraz licznym Przyjaciołom Uczelni pragniemy serdecznie podziękować za uczestnictwo w tej tak ważnej dla niej chwili. Natomiast kadrze akademickiej GWSH oraz jej pracownikom administracyjnym, a także nowo przyjętym i obecnym studentom życzymy samych sukcesów w rozpoczynającym się nowym roku akademickim 2017/2018, zarówno tych naukowych i zawodowych, jak też w życiu prywatnym. 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+