Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

III Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych

Drukuj

Zapraszamy do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych „Człowiek wobec problemów współczesnego świata”

Studenci Kół Naukowych działających w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach organizują w dniu 24 października 2017 roku Seminarium Naukowe pt.:

„Człowiek wobec problemów współczesnego świata”

chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na złożone powiązania występujące pomiędzy globalną gospodarką, środowiskiem i rozwojem społeczeństw. 


Seminarium podzielone będzie na dwie części: w pierwszej – referatowej/posterowej, odbędą się wystąpienia uczestników z prezentacjami, referatami, posterami; a w drugiej – warsztatowej planujemy prace w grupach roboczych zgodnie z w/w problematyką. 

Tematyka seminarium będzie obejmowała następujące problemy:

1. Wielokulturowość – model społeczny i wyzwanie współczesności

2. Człowiek w świecie nowych technologii. Skutki rozwoju technologicznego

3. Globalizacja i jej problemy we współczesnym świecie:
• Problemy ekologiczne
• Problemy zdrowotne
• Problemy żywnościowe
• Problemy demograficzne
• Problemy ekonomiczne

4. Komunikacja międzyludzka w XXI wieku
• Sposoby komunikowania się ludzi w XXI wieku
• Kultura komunikacji ludzi w XXI wieku
• Kryzys komunikacji interpersonalnej

Więcej informacji oraz zapisy na: http://lp.gwsh.pl/seminarium 

 
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+