PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

III Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych

Drukuj

Zapraszamy do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych „Człowiek wobec problemów współczesnego świata”

Studenci Kół Naukowych działających w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach organizują w dniu 24 października 2017 roku Seminarium Naukowe pt.:

„Człowiek wobec problemów współczesnego świata”

chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na złożone powiązania występujące pomiędzy globalną gospodarką, środowiskiem i rozwojem społeczeństw. 


Seminarium podzielone będzie na dwie części: w pierwszej – referatowej/posterowej, odbędą się wystąpienia uczestników z prezentacjami, referatami, posterami; a w drugiej – warsztatowej planujemy prace w grupach roboczych zgodnie z w/w problematyką. 

Tematyka seminarium będzie obejmowała następujące problemy:

1. Wielokulturowość – model społeczny i wyzwanie współczesności

2. Człowiek w świecie nowych technologii. Skutki rozwoju technologicznego

3. Globalizacja i jej problemy we współczesnym świecie:
• Problemy ekologiczne
• Problemy zdrowotne
• Problemy żywnościowe
• Problemy demograficzne
• Problemy ekonomiczne

4. Komunikacja międzyludzka w XXI wieku
• Sposoby komunikowania się ludzi w XXI wieku
• Kultura komunikacji ludzi w XXI wieku
• Kryzys komunikacji interpersonalnej

Więcej informacji oraz zapisy na: http://lp.gwsh.pl/seminarium 

 
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+