Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Certyfikat IACBE dla kierunków o profilu biznesowym

Drukuj

International Accreditation Council for Business Education to amerykańska instytucja akredytująca programów studiów biznesowych na uczelniach wyższych o zasięgu światowym.

Akredytacja IACBE jest potwierdzeniem wysokiej jakości programu kształcenia w GWSH na kierunkach o profilu biznesowym. Uczelnia ubiegając się o certyfikację musiała dowieść wysokiego poziomu kształcenia, nowatorskiego zarządzania oraz współpracy z biznesem. Akredytacja potwierdza, że GWSH spełnia międzynarodowe standardy nauczania, oferuje program dydaktyczny najwyższej jakości oraz kształci w oparciu o  najlepsze praktyki w edukacji biznesowej. GWSH, jako uczelnia mająca akredytację IACBE, nie tylko nieustannie dąży do udoskonalania i wzbogacania programu studiów biznesowych, ale również rozszerza biznesowe programy kształcenia w języku angielskim, dzięki czemu poszerza obszar oddziaływania edukacyjnego na skalę międzynarodową.

IACBE pozwala nawiązać partnerską współpracę i na wymianę kadr pomiędzy akredytowanymi jednostkami na całym świecie. Pozwala to na wymianę doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez inne akredytowane uczelnie.

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+