PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Certyfikat IACBE dla kierunków o profilu biznesowym

Drukuj

International Accreditation Council for Business Education to amerykańska instytucja akredytująca programów studiów biznesowych na uczelniach wyższych o zasięgu światowym.

Akredytacja IACBE jest potwierdzeniem wysokiej jakości programu kształcenia w GWSH na kierunkach o profilu biznesowym. Uczelnia ubiegając się o certyfikację musiała dowieść wysokiego poziomu kształcenia, nowatorskiego zarządzania oraz współpracy z biznesem. Akredytacja potwierdza, że GWSH spełnia międzynarodowe standardy nauczania, oferuje program dydaktyczny najwyższej jakości oraz kształci w oparciu o  najlepsze praktyki w edukacji biznesowej. GWSH, jako uczelnia mająca akredytację IACBE, nie tylko nieustannie dąży do udoskonalania i wzbogacania programu studiów biznesowych, ale również rozszerza biznesowe programy kształcenia w języku angielskim, dzięki czemu poszerza obszar oddziaływania edukacyjnego na skalę międzynarodową.

IACBE pozwala nawiązać partnerską współpracę i na wymianę kadr pomiędzy akredytowanymi jednostkami na całym świecie. Pozwala to na wymianę doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez inne akredytowane uczelnie.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+