Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Kongres Polskich Kobiet w Austrii

Drukuj

5 września br. odbył się w Wiedniu I Kongres Polskich Kobiet w Austrii. W Kongresie wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym Konsul Generalny RP Andrzej Kaczorowski. Wśród prelegentów wystąpiła również Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu, Pani dr T. Rduch-Michalik.

W czasie swojego wystąpieniu Pani Dziekan pogratulowała inicjatywy środowiskom polonijnym oraz pozytywnie odniosła się do roli i miejsca kobiety w tworzeniu dobrobytu, dzięki doskonaleniu się w procesie edukacji. Zwróciła uwagę, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie odsetek kobiet w populacji osób uczących się, co jednak nie przekłada się na zajmowane stanowiska i zarobki w dorosłym życiu zawodowym. 

Na Kongresie gościli również przedstawiciele dyrekcji GWSH: Joanna Mrozek - dyrektor ds organizacji kształcenia oraz Dariusz Kosiorek - dyrektor ds rozwoju, którzy wspierali z ramienia Uczelni organizatorów w realizacji celów Kongresu.

Zauważono, że GWSH aktywnie działa na rzecz środowiska polonijnego w Austrii, poprzez oferowane od 2008 roku, usług edukacyjnych na poziomie studiów licencjackich (stosunki międzynarodowe) oraz od roku 2015, również studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 

Organizatorom Kongresu Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa dziękuje za owocną współpracę, zapraszając jednocześnie na studia do swojego Wydziału Zamiejscowego w Wiedniu.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+