PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

„Wokół człowieka”

Drukuj

Zaproszenie na kolejną edycję konferencji dla Młodych Naukowców we Wrocławiu.

Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu organizuje po raz drugi konferencję dla Młodych Naukowców pt. ”Wokół człowieka”. Konferencja dedykowana jest studentom 1,2,3 stopnia oraz młodym naukowcom (poniżej 35 r.ż.) zajmującym się badaniami "wokół człowieka".

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie aktywności fizycznej człowieka. Ponadto jest okazją do nawiązania kontaktów naukowych między studentami i pracownikami z różnych ośrodków w Polsce.

 Tematyka konferencji:

  • Ruch jako czynnik terapeutyczny.
  • Kliniczne i naukowe aspekty fizjoterapii.
  • Profilaktyczne, wychowawcze i społeczne znaczenie ruchu.
  • Współczesna kosmetologia, źródła lecznicze w podejściu do zdrowia i urody.
  • Biomechanika sportu, biomechanika inżynierska, inżynieria biomedyczna, ergonomia, sterowanie ruchem.
  • Turystyczne i rekreacyjne uwarunkowania aktywności ruchowej.
  • Inna tematyka poświęcona badaniom "wokół człowieka".

Przewidziane są 10-cio minutowe wystąpienia ustne i 5-cio minutowe prezentacje w sesji plakatowej. Wyróżnione prace (na podstawie oceny streszczenia i prezentacji) będą rekomendowane do publikacji
w czasopismach: Aktualne Problemy Biomechaniki, Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, kwartalnik „Physiotherapy Quarterly”. Wszystkie streszczenia zostaną wydane w elektronicznej książce streszczeń.

Konferencja odbędzie się od 10 do 11 maja we Wrocławiu. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 marca.

Szczegóły dotyczące konferencji

konferencja

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+