Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

„Wokół człowieka”

Drukuj

Zaproszenie na kolejną edycję konferencji dla Młodych Naukowców we Wrocławiu.

Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu organizuje po raz drugi konferencję dla Młodych Naukowców pt. ”Wokół człowieka”. Konferencja dedykowana jest studentom 1,2,3 stopnia oraz młodym naukowcom (poniżej 35 r.ż.) zajmującym się badaniami "wokół człowieka".

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie aktywności fizycznej człowieka. Ponadto jest okazją do nawiązania kontaktów naukowych między studentami i pracownikami z różnych ośrodków w Polsce.

 Tematyka konferencji:

  • Ruch jako czynnik terapeutyczny.
  • Kliniczne i naukowe aspekty fizjoterapii.
  • Profilaktyczne, wychowawcze i społeczne znaczenie ruchu.
  • Współczesna kosmetologia, źródła lecznicze w podejściu do zdrowia i urody.
  • Biomechanika sportu, biomechanika inżynierska, inżynieria biomedyczna, ergonomia, sterowanie ruchem.
  • Turystyczne i rekreacyjne uwarunkowania aktywności ruchowej.
  • Inna tematyka poświęcona badaniom "wokół człowieka".

Przewidziane są 10-cio minutowe wystąpienia ustne i 5-cio minutowe prezentacje w sesji plakatowej. Wyróżnione prace (na podstawie oceny streszczenia i prezentacji) będą rekomendowane do publikacji
w czasopismach: Aktualne Problemy Biomechaniki, Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, kwartalnik „Physiotherapy Quarterly”. Wszystkie streszczenia zostaną wydane w elektronicznej książce streszczeń.

Konferencja odbędzie się od 10 do 11 maja we Wrocławiu. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 marca.

Szczegóły dotyczące konferencji

konferencja

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+