PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zapraszamy na studia magisterskie o specjalności Bezpieczeństwo publiczne na kierunku Administracja

Drukuj

Jeśli chcesz zostać specjalistą w dziedzinie zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP oraz bezpieczeństwa środowiskowego – te studia są dla Ciebie.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa oferuje studia magisterskie  (II stopień) o specjalności Bezpieczeństwo publiczne (kierunek Administracja) na Wydziale Zamiejscowym GWSH w Żorach. Podjęcie tych studiów pozwala na uzyskanie merytorycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w administracji publicznej. Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków ze wskazanej dziedziny.

Nasza uczelnia ma specjalną propozycję dla firm i instytucji oraz ich pracowników. Oferujemy promocyjne stawki czesnego dla grupy studentów, którzy na co dzień pracują w jednym zakładzie pracy i wspólnie podejmują naukę.  Jeśli jesteś Pracodawcą i chcesz zafundować swoim pracownikom solidną jakość kształcenia – skontaktuj się z nami! Przygotujemy indywidualną ofertę.

Wydział Zamiejscowy w Żorach
ul. Księcia Leszka 3
44 - 240 Żory
tel. +48 32 434 60 47
e-mail: dziekanat.zory@gwsh.pl

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Administracja (II stopnia):
* Historia myśli ustrojowo-administracyjnej oraz socjologiczno-ekonomicznej
* Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 
* Systemy ochrony prawnej w Unii Europejskiej
* Prawne formy działania administracji publicznej
* Wykładnia i stosowanie prawa 
* Prawo handlowe
* Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
* Odpowiedzialność cywilno-prawna w administracji
* Prawo miejscowe 
* Ustrój samorządu terytorialnego w wybranych państwach Unii Europejskiej
* Zadania administracji w zakresie ochrony środowiska 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Bezpieczeństwo publiczne (studia II stopnia):
* System polityczny państwa
* Bezpieczeństwo środowiskowe 
* Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne RP
* System zarządzania kryzysowego w administracji publicznej
* Rola i zadania organów administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych
* Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu RP  
* Język obcy specjalnościowy (angielski, niemiecki)
* Proseminarium
* Seminarium magisterskie

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+