PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wykładowcy GWSH w Senacie RP

Drukuj

Nasi specjaliści zostali zaproszeni do dyskusji nt. modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Senacka Komisja Infrastruktury wysłuchała wczoraj (10 kwietnia) informacji dotyczących stanu realizacji prac związanych z udrożnieniem i modernizacją Odry. Wśród zaproszonych do Senatu gości byli również wykładowcy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, dr Aleksander Wolski Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach oraz dr Grzegorz Jankowski, pracownik naukowo-dydaktyczny GWSH.

Edukacja odrzańskiej społeczności

Zdaniem dr. Aleksandra Wolskiego konieczne jest monitorowanie zagrożeń i postaw społecznych w procesie modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. W swoim wystąpieniu wrócił uwagę na konieczność diagnozy społeczności lokalnej, szczególnie w kontekście postaw wobec inwestycji na rzece. - Aspektem przewodnim jest konieczność głębszego zaangażowania w procesy rewitalizacyjne odrzańskiej społeczności lokalnej – tłumaczył
w trakcie posiedzenia Komisji. Według Dziekana całemu procesowi inwestycyjnemu zagraża słabo rozpowszechniona wiedza o korzyściach płynących z modernizacji, a także stereotypowe postrzeganie Odry w kontekście zagrożenia powodziowego i zanieczyszczeń.

Z wystąpień naszych specjalistów wynika, że konieczna jest ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz kreacja Odrzańskiej Drogi Wodnej w kontekście transportu multimodalnego z wykorzystaniem transportu rzecznego, kolejowego i samochodowego.

Odrzańska Droga Wodna


Zgodnie z opracowaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i przyjętą przez rząd strategią rozwoju śródlądowych dróg wodnych, na Odrzańską Drogę Wodną (ODW) do 2020 r. zaplanowano wydatki rzędu 2,9 mld zł, a do 2030 r. - w sumie ok. 30,7 mld zł. Z tej kwoty zaplanowano 670 mln zł na zmianę zbiornika Racibórz z funkcji suchej na wielofunkcyjną.

Ponadto 11 mld zł miałaby kosztować budowa kanału Śląskiego, który połączyłby Odrę z Wisłą, 3,1 mld zł - dostosowanie kanału Gliwickiego, 2,9 mld zł - modernizacja 20 stopni wodnych, 6,6 mld zł - budowa 14 nowych stopni wodnych na odcinku Brzeg Dolny - ujście Nysy Łużyckiej oraz 4,5 mld zł budowa ośmiu stopni wodnych na tzw. Odrze granicznej. W ramach ODW w latach 2021-30 planowane jest też wybudowanie kanału Koźle-Ostrawa, który byłby polską częścią drogi wodnej do Dunaju.

Poniżej zamieszczamy link do transmisji z posiedzenia. Wystąpienie naszych wykładowców rozpocznyna się w 52 minucie. 

Transmisja posiedzenia Komisji Infrastruktury

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+