PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydłużenie terminu przesyłania zgłoszeń w konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską

Drukuj

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego wydłużył termin przesyłania zgłoszeń w konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską.

Prace konkursowe, których zakres obejmuje całą dziedzinę nauk społecznych można przesyłać do 30 września 2021 r.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili pracę magisterską lub rozprawę doktorską w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r.

Do konkursu można zgłaszać prace i rozprawy, których tematyka poświęcona jest takim zagadnieniom jak: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy.

Zgłoszenia mogą przesyłać autorzy, promotorzy, albo recenzenci po uzyskaniu pisemnej zgody autora. Kapituła konkursu, złożona z wybitnych przedstawicieli dziedziny nauk społecznych, przyzna nagrody pieniężne zdobywcom I, II i III miejsca w obdydwu kategoriach.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: https://niw.gov.pl/baza-wiedzy/konkurs/. Ewentualne pytania można zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Ewa Dzielnicka
Główny Specjalista ds. Badań i Analiz, edzielnicka@niw.gov.pl, (22) 468 44 58).

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+