Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH w szkołach ZDZ

Drukuj

W ramach współpracy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej z Technikum ZDZ w Katowicach oraz z Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach, wykładowcy GWSH przeprowadzili dla Uczniów wykład pod tytułem: „Social media, a rynek pracy” oraz warsztaty: „Poznaj siebie. Zajęcia z wykorzystaniem kwestionariusza do badania potencjału zawodowego”.

Podczas wykładu uczniowie mogli dowiedzieć się jak ogromne znaczenie dla poszukiwania pracy ma internet. To właśnie social media rewolucjonizują rynek pracy. Zarówno rekruterzy, jak i osoby poszukujące pracy najczęściej korzystają z informacji znajdujących się w internecie.
Tam też pojawiły się portale dedykowane wyłącznie obszarom życia związanym z pracą. Przenoszenie rekrutacji lub przynajmniej pewnych elementów tego procesu do mediów społecznościowych jest zatem zjawiskiem powszechnym. Media społecznościowe stanowią jedno z najważniejszych źródeł informacji na temat pracy lub kandydatów do pracy.
Dzięki badaniu potencjału zawodowego uczniowie mogli zweryfikować swoje mocne strony, preferencje czy predyspozycje zawodowe. Ponadto uczniowie techników wzięli udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 
 
 
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+