Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH z tytułem Marki wysokiej reputacji Premium Brand 2017

Drukuj

Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” trzeci rok z rzędu zorganizowała ranking reputacji polskich uczelni.

Badanie objęło publiczne uczelnie akademickie, niepubliczne uczelnie magisterskie i państwowe wyższe szkoły zawodowe.  

Pomiar reputacji był prowadzony wśród osób znających daną markę z zastosowaniem narzędzia opracowanego przez prof. Dominikę Maison obejmującego pięć kluczowych wymiarów.
Są to:
- Renoma (To prestiżowa uczelnia)
- Referencja (To uczelnia, którą można z czystym sumieniem polecić znajomym)
- Atmosfera medialna (O tej uczelni źle się mówi w mediach)
- CSR (Ta uczelnia w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa)
- Perspektywa zawodowa (Po ukończeniu tej uczelni można znaleźć dobrą pracę)

Na podstawie uzyskanych wyników dla każdej marki został obliczony wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartości w zakresie od 1 do 100 punktów.  Na jego podstawie nadane zostały uczelniom tytuły Marki wysokiej reputacji Premium Brand 

W rankingu generalnym reputacji niepublicznych uczelni magisterskich Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zajęla wysokie 9 miejsce zdobywając łącznie 80 punktów i jednoczenie tytuł Marki wysokiej reputacji Premium Brand! To najlepszy wynik wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.

Najwyżej została oceniona w kategorii CSR (2 miejsce), a w pozostałych kategoriach kolejno -  renoma (9 miejsce), referencje (8 miejsce), atmosfera medialna (10 miejsce), perspektywa zawodowa (12 miejsce). 

 

Ranking generalny


CSR Uczelni
Całkość rankingu: http://www.premiumbrand.com.pl/aktualnosci/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+