PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

GWSH na IX miejscu w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2018

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa po raz kolejny zajęła czołowe miejsce wśród najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Awansowaliśmy o jedną pozycję, tym samym zajmując  9 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu Perspektywy 2018.

GWSH ponownie potwierdziła wysoką pozycję w środowisku akademickim, zarówno w Polsce jak i w województwie śląskim. Nadal jesteśmy najbardziej prestiżową Uczelnią na Śląsku!

Ranking Perspektywy oceniał uczelnie wg 29 wskaźników zgrupowanych w siedmiu kryteriach: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Siła naukowa, Warunki kształcenia, Innowacyjność oraz Umiędzynarodowienie.  Ocena kryterium „Umiędzynarodowienie” uplasowała GWSH na wysokim, 24 miejscu wśród wszystkich Uczelni w Polsce.

W tegorocznym rankingu na uwagę zasługuje również wysoka ocena GWSH w Rankingu Kierunków Studiów 2018:

  • Zarządzanie –  2 miejsce w woj. śląskim, 16 miejsce wśród wszystkich Uczelni Wyższych w całej Polsce
  • Psychologia – 2 miejsce w woj. śląskim, 20 miejsce wśród wszystkich Uczelni Wyższych w całej Polsce
  • Turystyka i Rekreacja – 3 miejsce w woj. śląskim,  20 miejsce wśród wszystkich Uczelni Wyższych w całej Polsce

Szczegółowe wyniki rankingu są dostępne na stronie www.perspektywy.pl.


logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+