Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH uczestnikiem klastra „Polskie Centrum Nowoczesnych Technologii oraz Systemów Wspomagania i Zarządzania Nieruchomościami”

Drukuj

W dniu 18 sierpnia 2014r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przystąpiła do Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego pod nazwą „Polskie Centrum Nowoczesnych Technologii oraz Systemów Wspomagania i Zarządzania Nieruchomościami”.

Jest to Klaster, którego strategicznym celem jest  zacieśnienie współpracy między jego uczestnikami, a w szczególności inicjowanie i wspólne prowadzenie działań w obszarze tematycznym dotyczącym utworzenia i wdrożenia nowoczesnych technologii oraz systemów wspomagania zarządzania nieruchomościami, a w efekcie przygotowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług, produktów i technologii wspierających funkcjonowanie uczestników klastra. Koordynatorem Klastra jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Umowę sygnowali Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami mgr inż. Arkadiusz Borek oraz Prorektor GWSH prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga. GWSH jest uczestnikiem - współzałożycielem klastra.

 

Sygnatariusze umowy: Prezes Zarządu Krajowej izby Gospodarki Nieruchomościami mgr inż. Arkadiusz Borek oraz Prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+