PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

GWSH uczestnikiem klastra „Polskie Centrum Nowoczesnych Technologii oraz Systemów Wspomagania i Zarządzania Nieruchomościami”

Drukuj

W dniu 18 sierpnia 2014r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przystąpiła do Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego pod nazwą „Polskie Centrum Nowoczesnych Technologii oraz Systemów Wspomagania i Zarządzania Nieruchomościami”.

Jest to Klaster, którego strategicznym celem jest  zacieśnienie współpracy między jego uczestnikami, a w szczególności inicjowanie i wspólne prowadzenie działań w obszarze tematycznym dotyczącym utworzenia i wdrożenia nowoczesnych technologii oraz systemów wspomagania zarządzania nieruchomościami, a w efekcie przygotowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług, produktów i technologii wspierających funkcjonowanie uczestników klastra. Koordynatorem Klastra jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Umowę sygnowali Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami mgr inż. Arkadiusz Borek oraz Prorektor GWSH prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga. GWSH jest uczestnikiem - współzałożycielem klastra.

 

Sygnatariusze umowy: Prezes Zarządu Krajowej izby Gospodarki Nieruchomościami mgr inż. Arkadiusz Borek oraz Prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+