PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rozmowa z Ekspertem. Z jakimi problemami borykają się Studenci? - odpowiada Dziekan ds. studenckich

Drukuj

W cyklu Rozmowa z Ekspertem poruszamy ważne tematy, rozmawiając z przedstawicielami Uczelni. Tym razem chcemy przybliżyć sylwetkę oraz charakter pracy Dziekana ds. studenckich - Sylwii Jurkowskiej.

Jaka jest rola Dziekana ds. studenckich, proszę przybliżyć swoją sylwetkę oraz pracę.  

Sprawy studentów naszej Uczelni są mi bliskie od zawsze. Zanim objęłam funkcję Dziekana ds. studenckich rozpatrywałam wnioski Studentów, działając z upoważnienia ówczesnej wówczas Pani Dziekan. Później zostałam Prodziekanem, a następnie objęłam stanowisko Dziekana, które piastuję od dwóch lat. Z ramienia pełnionej funkcji podejmuję decyzje w sprawach studenckich, wynikających z Regulaminu Studiów i Regulaminu Finansowego oraz rozpatruję inne, indywidualne sprawy Studentów naszej Uczelni. Sprawuję nadzór nad prawidłową organizacją procesu dydaktycznego. Nadzoruję gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z tokiem studiów, jak i jej sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jestem odpowiedzialna za szczegółowe zadania w zakresie wdrażania wszelkich zmian wynikających z przepisów aktów prawnych, związanych z szkolnictwem wyższym oraz za przygotowanie i realizację procedur akredytacyjnych. Współpracuję z Prodziekanami ds. kierunków studiów naszej Uczelni oraz samorządem studenckim.

Z jakimi problemami przychodzą do Pani Studenci?  

Można by krótko odpowiedzieć – ilu Studentów, tyle problemów i ich różnorodność. W oparciu o obowiązujące zapisy, które niejednokrotnie sama tworzę, staram się pomagać Studentom i poszukiwać rozwiązań. Nie ma sytuacji bez wyjścia – zawsze to powtarzam podczas spotkań z nimi, jak i podczas pełnionych dyżurów.

Gdyby miała Pani powiedzieć za co ceni Pani swoją pracę, to wymieniłaby Pani…

Możliwość pracy z ludźmi, to przede wszystkim, z ich sukcesami, jak i porażkami. Na GWSH pracuję ponad 20 lat i każdy dzień stwarza mi możliwość zdobywania kolejnych doświadczeń. Każdy dzień to nowe wyzwanie i różnorodność tematów, z którymi się mierzę.

Jak Pani sądzi, GWSH to miejsce, które daje Studentom… 

Wiele perspektyw. Uczelnia to miejsce, które tętni naukowym życiem, gdzie wiele się dzieje, a Student czerpie garściami inspiracje, by się rozwijać. Na naszej Uczelni z roku na rok zwiększa się liczba otwartych wykładów, konferencji, szkoleń, warsztatów. Studenci i wykładowcy zdobywają wyróżnienia, nagrody, angażują się na rzecz lokalnej społeczności. Nie brakuje imprez, wyjazdów integracyjnych, powodów do spotkań społeczności akademickiej. Uczelnia stwarza możliwość połączenia zdobywania wiedzy, rozwoju osobistego z przyjemnością i zabawą. Dla ludzi młodych studia to ważny okres w ich życiu i od nich samych zależy, ile z tego okresu wyniosą i czego się nauczą. Jako Uczelnia jesteśmy po to, aby wskazać im drogę, którą mogą dalej podążać i czerpać wiedzę z naszego doświadczenia. To od nich zależy, ile z tego wyniosą. Ja wierzę w młodych ludzi, w ich potencjał – tego mnie nauczyła praca, którą wykonuję.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+