PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rozmowa z Ekspertem - wywiad z dr Katarzyną Płonką-Bielenin

Drukuj

Rozmowa z dr Katarzyną Płonką-Bielenin, prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja w Akademii Górnośląskiej

Czym wyróżnia się prowadzony przez Panią kierunek Prawa i Administracji studiów podyplomowych na tle innych uczelni/ W czym jest lepszy?

Kierunek studiów podyplomowych Prawo i Administracja wyróżnia się odpowiednim doborem programu studiów oraz bieżącym dostosowywaniem do pojawiających się zmian w systemie prawnym, a także do oczekiwań i potrzeb studentów poprzez wprowadzenie do programu nowych przedmiotów (np. Ochrona danych osobowych). Realizowane zajęcia mają również wymiar praktyczny. Prowadzone są przez profesjonalną kadrę naukową, która posiada nie tylko wiedzę teoretyczną, ale często jest to połączone z wieloletnim doświadczeniem zawodowym np. zajęcia prowadzone przez sędziów, adwokatów, radców prawnych itd.

Czy program studiów został dostosowany i w jaki sposób do zmian, które powstały w wyniku pandemii?

Realizacja programu studiów została dostosowana do wymogów stawianych przepisami prawa w zakresie spełnienia standardów bezpieczeństwa. Na chwilę obecną zajęcia prowadzone są on-line. Głównym narzędziem do prowadzenia nauki zdalnej jest platforma Teams, jednak należy zauważyć, że towarzyszy jej cały ekosystem dodatkowych aplikacji wspomagających kontakt, jak i wymianę materiałów.

Czy pandemia wpłynęła i zmieniła oczekiwania studentów? Czego studenci oczekują i potrzebują obecnie?

Z pewnością pandemia wpłynęła na oczekiwania studentów, aktualnie oczekują oni prowadzenia zajęć w formie zdalnej z uwagi na pandemię, a także ze względu na znaczne odległości między miejscem zamieszkania a Uczelnią. Część studentów postulowała o prowadzenie studiów w formie on-line.

W Pani opinii - czy system nauczania on-line się sprawdza?

Uważam, że system on-line w pewnym stopniu się sprawdza, jednak zajęcia w formie tradycyjnej z pewnością stanowią lepszą formę nauczania i dają większe możliwości interakcji między prowadzącym a studentami, również podczas tradycyjnych zajęć mamy do czynienia z integracją grupy, co z pewnością jest znacznie utrudnione podczas zajęć zdalnych.

Jakie są plany na najbliższy rok? Czy studenci wrócą na Uczelnię, studiując stacjonarnie czy będzie wprowadzony system hybrydowy czy jednak pozostanie on-line?

Plany na przyszły rok szkolny uzależnione są od sytuacji pandemicznej w kraju i rozwiązań prawnych w zakresie wprowadzenia ewentualnych obostrzeń. Na chwilę obecną raczej możemy się spodziewać prowadzenia zajęć systemem hybrydowym. Pragnę zaznaczyć, że Uczelnia przygotowana jest do prowadzenia zajęć w każdej formie, czy to stacjonarnej, czy on-line, czy też hybrydowej.

Jakie są główne atuty nabytych kwalifikacji po ukończeniu kierunku Prawo i Administracja?

Głównymi atutami ukończenia kierunku Prawo i Administracja jest zdobycie rzetelnej wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie interpretacji przepisów prawa, zdobycie szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej z poszczególnych dziedzin prawa, zdobycie umiejętności praktycznych, co z pewnością daje duże możliwości w zakresie zdobycia zatrudnienia zarówno w podmiotach publicznych, jak i prywatnych. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji często wiąże się także z możliwością awansu zawodowego.

Czy jest zapotrzebowanie na pracowników z kompetencjami zdobytymi na kierunku Prawa i Administracji?

Obecnie na rynku pracy obserwuje się zapotrzebowanie na osoby posiadające kwalifikacje uzyskane na kierunku Prawo i Administracja. Osoby takie są poszukiwane przez przyszłych pracodawców i z łatwością znajdują zatrudnienie w sektorze publicznym i prywatnym.

W jaki sposób zachęciłaby Pani do studiowania na kierunku Prawa i Administracji studiów podyplomowych?

Zachęcam do studiowania na kierunku Prawo i Administracja, ponieważ jest to kierunek prestiżowy, który daje szerokie możliwości rozwojowe, a tym samym możliwość awansu bądź też pozyskania zatrudnienia przede wszystkim w administracji publicznej.

Studia podyplomowe Prawo i Administracja - sprawdź!

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+