PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Profesorowie GWSH w zarządzie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach

Drukuj

JM Rektor GWSH dr hab., prof. GWSH Krzysztof Szaflarski oraz dr Beata Barszczowska, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu GWSH weszli do zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach.

Zarząd PTE ukonstytuował się 23 listopada w trakcie pierwszego zebrania.

Oto jego skład:

dr Jerzy Podsiadło (prezes Zarządu – wybrany w trakcie Zjazdu Oddziału 04.08.2021 r.)
dr Beata Barszczowska (wiceprezes Zarządu)
mgr Cyganik Barbara (członek Zarządu)
dr hab., prof. AWSB Zdzisława Dacko-Pikiewicz (członek Zarządu)
dr Piotr Kania (członek Zarządu)
dr hab., prof. UE Paweł Kosiń (wiceprezes Zarządu)
dr Longin Leśniewski (członek Zarządu)
dr Marcin Lis (wiceprezes Zarządu)         
mgr Mirosław Motyka (członek Zarządu)
prof. dr hab. Celina Olszak (członek Zarządu)
dr Ewa Popławska (sekretarz Zarządu)   
dr hab., prof. GWSH Krzysztof Szaflarski (członek Zarządu)
dr hab., prof. AWSB Katarzyna Szczepańska-Woszczyna (członek Zarządu)
mgr Halina Wittek (członek Zarządu).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach powstało 17 czerwca 1948 roku jako oddział ogólnopolskiego Stowarzyszenia. Od początku statutowym zadaniem Towarzystwa było i pozostaje nadal krzewienie wiedzy ekonomicznej w różnych formach, ochrona zawodu ekonomisty oraz doskonalenie jego umiejętności praktycznych. Od 16 grudnia 1991 roku Oddział usamodzielnił się, uzyskując osobowość prawną. Statutowe władze Towarzystwa stanowią: zarząd i komisja rewizyjna, wybierane na walnym zgromadzeniu członków. Kadencja trwa 5 lat.
Z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Katowicach współpracuje ok. 80 wykładowców, trenerów, ekspertów zatrudnianych przy realizacji przedsięwzięć Towarzystwa.
Główne obszary działalności PTE to:
* konferencje, seminaria, spotkania dyskusyjne, odczyty
* konsultacje i ekspertyzy
* szkolenia kursowe, seminaryjne oraz studia podyplomowe (w kooperacji z uczelniami)
* działalność wydawnicza
* prowadzenie Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+