PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja Wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze właściwym do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Drukuj

Na podstawie art. 278 ust. 5 i art. 280 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)

Prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja dr Katarzyna Płonka-Bielenin została powołana do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze właściwym do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Dokument powołania

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+